"glömska" English translation

SV

"glömska" in English

volume_up
glömska {comm. gen.}
SV

glömska {common gender}

volume_up
Syndens närmaste bundsförvant är likgiltighet och glömska.
The closest ally of sin is indifference and forgetfulness.
Jag hoppas emellertid att detta fel, som säkert beror på min egen glömska, rättas till.
I hope therefore that this omission, no doubt due to my forgetfulness, can be put right.
glömska (also: förgätenhet)
Så det finns två alternativ: att omförhandla eller låta allt falla i glömska.
So there are two options: renegotiation or oblivion.
—Högtidlighållandet av denna dag verkar ha fallit i glömska inom EU-institutionerna.
—the observance of the date appears to have fallen into oblivion within the institutions themselves;
Ska dessa extraordinära och utdragna politiska ansträngningar vara dömda att falla i glömska?
Is that extraordinary, prolonged political and cultural effort destined to end up in oblivion?

Context sentences for "glömska" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta verkade snabbt falla i glömska, för ingen har tagit upp frågan på nytt.
This was, I believe, quickly forgotten and was not discussed further.
SwedishLåt oss därför göra vårt bästa för att de inte ska falla i glömska.
Let us therefore do everything possible to ensure that they are not forgotten.
SwedishI Europas namn får vi inte låta nazismens eller stalinismens förbrytelser falla i glömska.
In the name of Europe, we must not let the crimes of Nazism or Stalinism be forgotten.
SwedishDe vackra fraserna har fallit i glömska och de politiska åtgärderna slumrar i sina byrålådor.
The wonderful words have been forgotten, the political projects lie dormant in drawers.
SwedishDenna ändring kom lite sent, så jag hoppas att det bara är ren glömska.
The arrival of this amendment was somewhat delayed, so I hope this was merely an oversight.
SwedishOm jag märker att ärendet faller i glömska kommer jag att vid behov friska upp ert minne.
If I see that the issue is being buried, I will know how to jog your memory when the time comes.
SwedishDe kompensationer som då utlovades har fallit i glömska.
Compensation was promised, but everything has since been quietly forgotten.
SwedishUtskottet för utveckling påpekar med rätta denna glömska i sitt yttrande.
In its opinion, the Committee on Development and Cooperation has, quite rightly, highlighted this omission.
SwedishJag betonar det här än en gång, eftersom detta ofta hamnar i glömska i EU-politikens vardag.
I stress this yet again because it is a fact which is sometimes overlooked in the daily routine of EU politics.
SwedishDet är min innerliga önskan att de problem som vi har talat om i dag kommer att ha fallit i glömska om ett par år.
I believe that even the so-called ‘ step-by-step’ policy is effective.
SwedishDet rörde sig om glömska vid omröstningen i utskottet.
It was due to an oversight during the vote in committee.
SwedishMen många andra bestämmelser har fallit i glömska.
But many other provisions have fallen by the wayside.
SwedishDet jag ber er om är att inte låta denna fråga falla i glömska, och låt oss ta upp det som parlamentet redan har krävt en gång.
What I do want is to keep the discussion around this issue going and to continue where Parliament left off before.
SwedishJag anser att det är här i parlamentet och i rådet som mycket redan har gjorts för att minnas de döda som fallit i glömska.
I believe that it is here in Parliament and in the Council that a great deal has been done to remember the forgotten dead.
SwedishNu måste det bara fungera så att det inte stannar upp och låter befintliga projekt falla i glömska i en kris.
Now it just has to work, so that it does not grind to a halt and projects already under way possibly fall by the way-side in this crisis.
SwedishOm alla små länder ansluter sig till denna kan vi lyckligtvis låta Giscard d'Estaings struntprat falla i glömska.
If all small countries endorse this, we will fortunately be able to consign this nonsense of Mr Giscard d'Estaing's to the scrap heap.
SwedishDe planerna får inte falla i glömska.
SwedishOm alla små länder ansluter sig till denna kan vi lyckligtvis låta Giscard d ' Estaings struntprat falla i glömska.
If all small countries endorse this, we will fortunately be able to consign this nonsense of Mr Giscard d'Estaing's to the scrap heap.
SwedishDenna regionala erfarenhet är således något vi måste försöka förstå och bevara innan den begravs i glömska.
This regional experience is thus something that we must try to understand and preserve before it is swept away by a whole series of oversights.
SwedishDe gjorde det största offret, så att vi kan njuta av de friheter som vi numera många gånger tar för givna, och deras liv får aldrig falla i glömska.
They made the ultimate sacrifice so that we can enjoy the freedoms that we often take for granted today, and their lives should never be forgotten.