"glimt" English translation

SV

"glimt" in English

volume_up
glimt {comm. gen.}

SV glimt
volume_up
{common gender}

glimt (also: skymt, flyktig blick)
De ger oss en mycket viktig glimt av vad som kommer att hända under de kommande åren i EU.
They give us a vital glimpse at what will happen over the coming years in the EU.
Vi har fått en glimt av en framtid utan terrorism.
We are being offered a glimpse of a future without terrorism.
Men det måste också sägas att slutkompromissen från konferensen ger oss en glimt av en ljusare framtid.
That said, it is also the case that the final compromise from the conference gives us a glimpse of a brighter future.
glimt (also: blink)
volume_up
blink {noun}
glimt (also: blixt, stråle, utbrott, anfall)
volume_up
flash {noun}
volume_up
gleam {noun}
Ta till exempel "En glimt av lycka" Det är fyra ord; vi kallar det ett fyrgram.
So take for instance "A gleam of happiness." ~~~ It's four words; we call that a four-gram.
glimt (also: skymt, svagt ostadigt sken)
glimt (also: blänk)
volume_up
glint {noun}
Och Nathaniel var i just ett sådant upprivet tillstånd när vi började vår första lektion i Walt Disney Concert Hall, han hade något slags manisk glimt i ögonen, han var borta.
And Nathaniel was in such a state of agitation when we started our first lesson at Walt Disney Concert Hall -- he had a kind of manic glint in his eyes, he was lost.
glimt (also: aning, kontakt, beröring, drag)
volume_up
touch {noun}
glimt (also: blink, tinder, blänkande, blinkning)

Synonyms (Swedish) for "glimt":

glimt

Context sentences for "glimt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNu ser vi en glimt av en möjlighet, och detta tack vare två nya utvecklingar.
We now have a window of opportunity, thanks to two new developments.
SwedishVi som kommer från Centraleuropa minns mycket väl vilken glimt av hopp Radio Free Europe var för oss.
Those of us who hail from Central Europe remember well what a beacon of hope Radio Free Europe was for us.
SwedishVi som kommer från Centraleuropa minns mycket väl vilken glimt av hopp Radio Free Europe var för oss.
How much longer must dissidents continue to be hounded for their convictions, defending fundamental human rights and standing up for freedom and justice?
SwedishDrygt ett år efter påvens besök, då man såg en glimt av hopp om förbättring, har kubanernas frihet bara försämrats.
But a year or more after the Pope's visit, when there were such great hopes of improvement, the people of Cuba have less freedom than ever.
SwedishJag undrar om företrädarna för oljebolagen eller bussbolagen försöker att få en glimt av socialdemokraternas omröstningslistor.
I wonder whether representatives of the oil companies or the bus companies are trying to get a squint at what the Socialist voting lists were.
SwedishDet avtal som slöts i går i New York, under FN: s beskydd, mellan Portugal och Indonesien ger en glimt av hopp om en lösning på problemen för denna plågade befolkning.
The agreement concluded between Portugal and Indonesia yesterday in New York, under the auspices of the United Nations, is a ray of hope for a solution of this martyrised people's problems.

Other dictionary words