"gnaga" English translation

SV

"gnaga" in English

EN
SV

gnaga [gnagde|har gnagt] {verb}

volume_up
Om ni någon gång sett hur kalvar som varit instängda i sina bås börjar gnaga på grindarna för att få något av det de verkligen behöver vet ni vad jag talar om.
If you ever saw how calves locked in their stalls started to gnaw at the gates to get something of what they really needed, then you will know what I am talking about.

Context sentences for "gnaga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSom vi såg denna vecka försöker djur att gnaga av sina egna ben för att undkomma smärtan.
As we saw this week, animals in pain attempt to chew off their own legs to escape the pain.
SwedishJag antar att det inte gör lika ont att gnaga av sig sitt eget ben om man fångas i en sådan.
I suppose it does not hurt so much to chew off your own leg if you are caught in one of those.
SwedishDe fick reda på att jag hjälpte Mulligan och hans folk... trötta på att gnaga ben när han åt stek.
They found out I was helping out Mulligan and his people... tired of eating bones while he's having a steak.
SwedishViseringsförfarandet borde gnaga på vårt samvete.
The visa procedure should weigh heavily on our conscience.
SwedishAtt vilja gnaga sig fram bit för bit för att ändra på fördragets och bifogade akters bestämmelser är en metod som är ovärdig en parlamentarisk institution.
To whittle away, however, at the provisions of the Treaty and the annexed acts is a method that is not worthy of the parliamentary institution.
SwedishVid Kölnöverenskommelsen kastade rådet, som ni tillhör, ett ben att gnaga på till parlamentet, nämligen stadgan om de grundläggande rättigheterna.
At the signing of the Treaty of Cologne, the Council, of which you were a member, threw Parliament a bone in the shape of the Charter of Fundamental Rights in order to keep it quiet.