"gnagande" English translation

SV

"gnagande" in English

EN
SV

gnagande {adjective}

volume_up
gnagande (also: plågsam)
Ändå är det så att en gnagande hunger och allvarlig undernäring, också utan faktisk hunger, är en realitet också i de mest välmående medlemsstaterna.
However, gnawing hunger and severe malnutrition deficiencies, even without actual hunger, is a reality even in the most prosperous Member States.

Context sentences for "gnagande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet känns fantastiskt, men glädjen grumlas lite med en gnagande oro.
It is a fantastic feeling, but the joy is tempered slightly by a nagging unease.
SwedishJag hyser dock en gnagande oro för att ett sådant ingripande kanske inte är lösningen.
I have a nagging worry that such intervention may not be the solution.
SwedishJag är mycket oroad över den gnagande avfallskrisen i Irland.
I am deeply concerned about the festering waste crisis in Ireland.
SwedishDen gnagande oron kring självet fanns inte när jag dansade.
That nagging dread of self-hood didn't exist when I was dancing.
SwedishJag kommer inte att kunna göra mig kvitt dessa gnagande misstankar förrän jag får svar på dessa frågor.
I shall be unable to rid myself of such nagging suspicions until I receive a response to these questions.