"gott" English translation

SV

"gott" in English

EN

SV gott
volume_up
{adjective}

Tanken med parlamentskontroll över utrikespolitiken har väl begravts för gott.
The idea of parliamentary control on foreign policy has perhaps been buried for good.
Med ett gott arbete och bra samarbete kan vi hantera dessa andar från det förflutna.
With good work and good cooperation, we can tackle these ghosts of the past.
OLAF har emellertid ett gott samarbete med de ukrainska tullmyndigheterna.
However, OLAF has good working relations with the Ukrainian customs authorities.
gott (also: frisk, väl, bra)
volume_up
well {adj.}
Får jag också säga till kollega Jarzembowski: slutet gott, allting gott!
Could I, too, say to Mr Jarzembowski: all is well that ends well?
Låt mig sammanfatta genom att säga ” slutet gott, allting gott ”.
Let me sum up by saying that all is well that ends well.
Om vi fortsätter in på den vägen blir Slutet gott, allting gott.
If we were to carry on that way, it would also mean that 'All's Well That Ends Well '.
gott (also: utsökt)

Synonyms (Swedish) for "gott":

gott

Context sentences for "gott" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFram till dess är det Europeiska unionens uppgift att föregå med gott exempel.
Until then, the task of the European Union is to serve as a responsible example.
SwedishDe har gott om utrymme att göra detta med de lägsta satser som vi har föreslagit.
They have plenty of room to do this with the minimum rates that we have proposed.
SwedishJag vill inledningsvis tacka föredraganden, som har gjort ett mycket gott arbete.
First of all, I would like to thank the rapporteur, who has done an excellent job.
SwedishOm EU ska få någon trovärdighet i denna debatt måste vi föregå med gott exempel.
If the EU is to have any credibility in this debate, it must lead by example.
SwedishDet var endast den belgiska regeringschefen, Verhofstadt, var ett gott undantag.
Only the Belgian Head of Government, Mr Verhofstadt, was a notable exception.
SwedishGott nytt år till allesammans, och gratulationer till vår talman!
Mr President, Happy New Year to everybody and congratulations to our President.
SwedishVi talar så gott som aldrig om problemet med anskaffande av fossila energikällor.
But we virtually never talk about the problems involved in acquiring fossil fuels.
SwedishHär ser jag att offentliga ägare - kommuner, stater - föregår med gott exempel.
In this regard, I see public owners - municipalities, states - setting an example.
SwedishÄven jag vill tacka föredraganden för ett mycket gott arbete.
   Mr President, I too wish to thank the rapporteur for his very constructive work.
SwedishDe har föregått med gott exempel för de stater som ännu inte genomfört processen.
They have set an example for other states which have yet to complete the procedure.
SwedishSå Archie delar männen under sin vård så gott han kan i två lika stora grupper.
So Archie splits the men under his care as best he can into two equal groups.
SwedishVi måste därför se över vår information så gott som varannan eller var tredje månad.
We therefore need to review our information virtually every two or three months.
SwedishDet gör oss gott att målsättningarna från Kyoto är en central del i resolutionen.
We are pleased that the Kyoto objectives take centre stage in the resolution.
SwedishJag vill också säga att dr Filip Adwent var ett gott exempel på en troende.
I should also like to say that Dr Filip Adwent was a fine example of a believer.
SwedishJag gratulerar det spanska ordförandeskapet till ett gott arbete på den punkten.
The Spanish Presidency is to be congratulated on the work it has done in this regard.
Swedishgott som varje österrikare är på ett eller annat sätt inblandad i turistsektorn.
Almost every one of us is involved in an area of tourism in some way or other.
SwedishEtt tydligt beslut uppnåddes i utskottet, vilket ger kommissionen ett gott råd.
A clear decision was achieved in committee that gives the Commission a strong steer.
SwedishDetta avslutades först nyligen med att de alla så gott som utan undantag släpptes.
This ended only recently with them all being released, virtually without exception.
SwedishMen då någon på den här sidan begär ordet uppmärksammas detta så gott som aldrig.
But if someone on this side asks for the floor, it is rare that any notice is taken.
SwedishHan sa BNP "mäter kort och gott allting, utom det som gör livet värt att leva."
He said GDP "measures everything in short, except that which makes life worthwhile."