"grädde" English translation

SV

"grädde" in English

volume_up
grädde {comm. gen.}
EN

SV grädde
volume_up
{common gender}

grädde (also: kräm)
volume_up
cream {noun}
You're supposed to put the cream in before the sugar.
Avskaffandet av stöden för privat lagring av skummjölkspulver och grädde ger emellertid upphov till vissa frågetecken.
However, the elimination of subsidies for the private storage of SMP and cream raises some questions.
En stor kopp med extra socker och mycket grädde.
Make it extra-large, two sugars, lots of cream.

Context sentences for "grädde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet går uppenbarligen att lägga ytterligare grädde på moset.
Clearly some icing can be added to this multi-layer cake.
SwedishSom grädde på moset tänker nu de ryska myndigheterna också tysta ned inhemska och utländska icke-statliga organisationer.
To top it all, the Russian authorities now also intend to silence domestic and foreign NGOs.
Swedishgrädde på moset
Swedishgrädde på moset
SwedishSom grädde på moset framförs möjligheten att ge ekonomisk bonus till de medier som uppenbarligen har kunnat föra ut EU:s idé och värderingar.
As a cherry on the cake, the possibility is raised of allocating financial bonuses to media that have apparently been able to communicate the European idea and European values.
SwedishSom grädde på moset framförs möjligheten att ge ekonomisk bonus till de medier som uppenbarligen har kunnat föra ut EU: s idé och värderingar.
The foundations of European policy are characterised by utopia, demagogy, political correctness and the absence of any reference to the values on which our civilisation is based.
SwedishVore det inte då grädde på moset om vi då kunde tillkännage att vi har nått omfattande överenskommelser mellan Europeiska unionen och hans land Sydafrika?
Would it not be icing on the cake if we could acknowledge at that time that broad agreements had been reached between the European Union and his country of South Africa?
SwedishDär finns en i skallbenet, och sedan som grädde på moset, hade jag dessa övrig tumörer -- inklusive, vid tiden då min behandling började, en som växte ut ur min tunga.
There's one in the skull, and then just for good measure, I had these other tumors -- including, by the time my treatment started, one was growing out of my tongue.
SwedishAlla konstnärer i EU kommer att häpna över att EU:s institutioner fortfarande anser att kultur är som grädde på moset, en lyx som får komma efter nödvändigheterna.
All artists in Europe will be amazed that the European institutions still consider culture to be the icing on the cake, as a luxury that takes second place to necessities.
SwedishSom grädde på moset måste detta skrattretande förfarande avslutas i oktober, vilket innebär att den stora nationella debatten kommer att ha pågått i fyra månader, varav två semestermånader.
To crown it all, this ridiculous procedure is to be closed in October, which means that the great national debate will have lasted four months, of which two were holiday months.