"gröt" English translation

SV

"gröt" in English

volume_up
gröt {comm. gen.}
SV

gröt {common gender}

volume_up
1. gastronomy
Därför kan inte någon inom gemenskapen ställa sig upp och förklara att denna Europeiska union skulle vara en gryta, där pengarna bara rinner över på samma sätt som gröten gjorde i sagan.
That is why no one in the Community can stand up and say that the European Union is a pot overflowing with money, like the porridge in fairy tales.
2. figurative

Context sentences for "gröt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

SwedishMen att tro att denna gröt kan vara självständig är definitivt något annat.
But to believe that this muddle can be autonomous is another matter altogether.
SwedishVi behöver inte gå som katten kring het gröt med denna omröstning.
Mr President, we do not need to take a detour with regard to this vote.
SwedishLåt oss inte gå som katten kring het gröt.
   Mr President, ladies and gentlemen, let us not beat about the bush.
SwedishMen låt oss då definiera det väl och inte gå som katten kring het gröt, som vi alltför ofta gör.
What is the debate when we are discussing education? It is about subsidiarity.
SwedishÄr det inte dags att sluta gå som katten kring het gröt och börja uppge vilka dessa medlemsstater är?
Is it not time to stop pussyfooting around and start naming these Member States?
SwedishDet är en enkel sak, men efter tio år går man fortfarande som katten kring het gröt, eller hett mjöl.
This is a simple thing, but for ten years, we have sat and twiddled our thumbs.
SwedishEnligt min mening vore det bra att slå fast tre saker och inte gå som katten runt en het gröt.
It would, in my view, be good to make three comments and not beat about the bush in doing so.
SwedishVi går som katten kring het gröt, både politiskt och diplomatiskt sett.
We tread on eggshells, both politically and diplomatically.
SwedishI en gröt av ord behandlar han diverse vitt skilda ämnen.
In a torrent of words, he covers all manner of widely divergent issues.
SwedishNi undvek, som katten kring het gröt, en folkomröstning där folken i Europa hade kunnat uttrycka sin åsikt.
You carefully avoided putting it to a referendum so that the people could give their opinion.
SwedishVi har tassat likt katten kring het gröt i den frågan alltför länge.
We have pussyfooted on that issue for far too long.
SwedishVi här har varit rädda och gått som katten kring het gröt.
We here have been fearful and have beaten around the bush.
Swedish. - (DA) Kommissionens förslag till lösning på finanskrisen går verkligen som katten kring het gröt.
The Commission's proposal for a solution to the financial crisis really beats about the bush.
SwedishDet är ingen poäng med att gå som katten kring het gröt.
SwedishJag tycker inte att vi ska gå som katten kring het gröt.
Mr President, President-in-Office of the Council, Commissioner, I think we should not beat about the bush.
SwedishDenna punkt är verkligen avgörande och Europaparlamentet kommer inte att gå som katten kring het gröt i den här frågan.
This point is, in fact, crucial, and the European Parliament will not beat about the bush on this issue.
SwedishJag måste säga att rådets förslag är svagt, fantasilöst, innehåller inga konkreta mål och är en gröt av ord.
I have to be honest. The Council proposal is weak, lacks any imagination, any specific goals and is a welter of words.
SwedishKort sagt måste vi sluta gå som katten kring het gröt i fråga om hållbar utveckling och i stället skrida till handling.
In short, we must stop beating about the bush where sustainable development is concerned and take practical action.
SwedishMedan den irländska regeringen fortsätter att tassa runt lagstiftningen som en katt kring en het gröt så ökar avfallsberget och förstör vår miljö.
While the Irish Government is pussy-footing around legislation, the waste builds up and destroys our environment.
Swedishgå som katten kring het gröt