"hälla" English translation


Did you mean: hallå, hålla
SV

"hälla" in English

SV hälla
volume_up
{verb}

hälla (also: komma av sig, stoppa, lura, fästa)
Under dessa omständigheter kunde vi inte hålla fast vid en justering med 25 procent.
In those circumstances, we could not stick to a correction of 25 %.
Så säger föredragningslistan och jag anser att vi skall hålla oss till den.
That is the agenda and I think that we should stick to the agenda.
Därför vill jag rekommendera min grupp att hålla fast vid denna kompromiss.
I accordingly wish to recommend that my group should stick to this compromise.
hälla (also: fylla)
hälla (also: bada, tvätta, begjuta)
Vi vill inte hälla mer vatten i hinkar som redan är fulla, eftersom de då till slut kommer att svämma över.
We do not want to pour extra water into barrels that are already full, since in the end this will cause them to overflow.
Herr ordförande, om en irländska kan få komma in och gjuta olja på de upprörda vågorna genom att bara hålla sig till gemenskapsfrågorna.
Mr President, if an Irishwoman may intrude on this debate and pour oil on troubled waters, I will confine myself to European topics.
När det gäller solidaritet med de svagaste finns det inget värre än att hälla livsmedel i bensintankarna på bilar och stå och titta på medan människor dör av hunger.
In regard to solidarity with the weakest, there is nothing worse than pouring foodstuffs into car petrol tanks and watching people die from hunger.

Synonyms (Swedish) for "hälla":

hälla
Swedish

Context sentences for "hälla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEtt sådant handlingssätt kallar vi att hälla vatten på en gås.
We would regard an approach of this kind as fighting a losing battle.
SwedishJag har precis producerat det här rosévinet här i Europaparlamentet, genom att ta vitt vin och hälla i rödbetor.
I have just produced this rosé wine, here in the European Parliament, by getting white wine and putting beetroot in it.
SwedishDet är som att hälla vatten på en gås.
SwedishEn säkerhetsagent jämförde det passande med att hälla upp vatten i ett glas med hjälp av en brandslang, med andra ord, synnerligen ineffektivt.
A security agent compared it aptly with filling a water glass with a fire hose, in other words, particularly inefficient.
SwedishEU kom med direktivet om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag 2008 och det var som att hälla lim i den mest flexibla delen av arbetsmarknaden.
Well they have brought in the Agency Workers' Directive in 2008 and this has been like pouring glue into the most flexible part of the labour market.
SwedishSka de gräva upp Europa, lägga det på lastbilsflak och hälla ut det på Dartymoor så att vi kan gå och titta på det??
My mate says 'what be'm going to do about it then, dig it up and put it in trucks and pile it up on Dartymoor so we can go and have a looky at 'n?'
SwedishNär det gäller solidaritet med de svagaste finns det inget värre än att hälla livsmedel i bensintankarna på bilar och stå och titta på medan människor dör av hunger.
In regard to solidarity with the weakest, there is nothing worse than pouring foodstuffs into car petrol tanks and watching people die from hunger.
SwedishVi måste i stället hälla en stor hink med kall logik, sunt förnuft och internationell rätt över den amerikanska regeringen, för att den skall ta sitt förnuft till fånga.
Instead, we must dump a large cold bucket of logic, common sense and international law onto the head of the US Government and bring it to its senses.
SwedishIngen tänker över huvud taget på om det är klokt att hälla guldstoft genom sållet, och det enda sättet att förhindra att stoftet försvinner är helt enkelt att sluta hälla det.
No one thinks about the wisdom of pouring the dust through the sieve in the first place and quite simply the way to stop the dust being lost is to stop pouring.
SwedishOm EU inte är beredd att bringa ordning i sin kammare, bör politikerna i Westminster sluta hälla skattebetalarnas pengar i EU:s hink, vilken fortfarande verkar ha fler hål än ett durkslag!
If the EU is not prepared to put its house in order, then the politicians at Westminster should stop pouring taxpayers' money into the EU bucket, which still seems to have more holes than a colander!