"hände" English translation


Did you mean: hand
SV

"hände" in English

EN

SV hände
volume_up
{past participle}

hände

Synonyms (Swedish) for "hända":

hända

Context sentences for "hände" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVad hände med de europeiska deklarationer där hälsa sattes före vinstintressen?
What happened to those European declarations emphasising health before profits?
SwedishDessutom har Vander Taelen själv sagt att han inte var närvarande när det hände.
Anyway, Mr Vander Taelen admitted he did not personally witness the incident.
SwedishSå det som hände var att en 24-årig man, en kinesisk man, dog i fängsligt förvar.
So what happened is that a 24-year-old man, a Chinese man, died in prison custody.
Swedishvi kan sudda ut det som hände i på skolan Vi får hitta på något att säga bara.
We can get rid of the school thing with a statement that will blow things over.
SwedishJag skulle vilja veta vad som hände i Helsingfors, om ni skulle kunna svara mig.
I would like to know what happened in Helsinki, if he is able to give me an answer.
SwedishDet som hände när man angav att H1N1 var en pandemisk influensa var en skandal!
It is a scandal what happened with the declaration of the H1N1 influenza pandemic.
SwedishProblemet är att vi för stunden inte litar på er efter vad som hände i juli.
The problem is that, right now, we do not trust you after what happened in July.
SwedishDetta är vad som hände för några veckor sedan i min valkrets södra Westfalen.
This is what happened a few weeks ago in my electoral region, South Westphalia.
SwedishDet som hände den här veckan är den logiska följden på det som hände tidigare.
What took place last week is the logical outcome of what has happened in the past.
SwedishVi ser med oro på dessa uppgifter, men jag vill inte spekulera i vad som hände.
We are worried by these reports, but I do not want to speculate about what happened.
SwedishDet är mycket viktigt på grund av vad som hände utanför denna kammare häromkvällen.
It is fundamental because of what happened the other evening outside this Chamber.
SwedishJag hänvisar nu till det som hände med det multilaterala investeringsavtalet.
I am now referring to what happened with the Multilateral Agreement on Investment.
SwedishDet som hände i Japan får djupgående konsekvenser för EU:s framtida energipolitik.
What happened in Japan has serious implications for EU energy policy in the future.
SwedishAtt klassificera det som hände som en krigshandling är inte bara en semantisk fråga.
To classify what happened as an act of war is not a mere question of semantics.
SwedishDet som hände i år kan vara en föregångare till även ännu värre bränder i framtiden.
What occurred this year could be a forerunner of still worse fires in the future.
SwedishI Tchad hotar samma sak att hända i liten skala som hände i stor skala i Nigeria.
After Nigeria, history threatens to repeat itself on a lesser scale in Chad.
SwedishDet som hände i Bryssel i måndags påminner mig om Münchenkonferensen 1938.
What happened on Monday in Brussels reminds me of the Munich Conference in 1938.
SwedishEnligt min åsikt är det här den avgörande svagheten i det som hände i Nice ligger.
Here, I am convinced, lies the crucial weakness of what was decided in Nice.
SwedishVi vet vad som hände, även om ni inte har berättat det, ordförande Berlusconi.
We know what happened, even though you have not mentioned it, Mr Berlusconi.
SwedishMan kan säga att det åtminstone i det här avseendet inte var det värsta som hände.
We could say that, at least as far as this is concerned, the worst has not happened.