"hänseende" English translation

SV

"hänseende" in English

SV hänseende
volume_up
{neuter}

hänseende (also: aktning, hänsyn, uppmärksamhet, avseende)
volume_up
regard {noun}
I detta hänseende är inrättandet av Europeiska forskningsrådet absolut nödvändigt.
In this regard, the creation of the European Research Council is absolutely essential.
I detta hänseende välkomnar jag kommissionsledamotens kommentarer här i dag.
In this regard, I wish to welcome the Commissioner's remarks here today.
Europeiska unionen måste vidta alla lämpliga åtgärder i detta hänseende.
The European Union needs to take all appropriate measures in that regard.
hänseende (also: avseende, vördnad, aktning, hänsyn)
Ändringsförslag 1 skulle införa en oacceptabel tvetydighet i detta hänseende.
Amendment No 1 would introduce an unacceptable ambiguity in this respect.
I detta hänseende är det viktigt att användningen av vävnad från foster undantas.
In this respect it is important that the use of aborted foetal tissue be excluded.
Om de är alltför slappa i detta hänseende kommer vi inte att kunna göra framsteg.
If they are too lax in this respect, then we will not be able to make progress.

Context sentences for "hänseende" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI politiskt hänseende utformades Nicefördraget för ett EU med 27 medlemsstater.
The Treaty of Nice, in political terms, was designed for a Europe of 27 members.
SwedishLämpliga alternativ, ur både tekniskt och ekonomiskt hänseende, är tillgängliga.
Suitable alternatives, both in technical and economic terms, are available.
SwedishHennes tal var i intellektuellt hänseende Europaparlamentets konstituerande handling.
Her speech was the intellectual foundation document of the European Parliament.
SwedishI ekonomiskt och monetärt hänseende har dock en kraftig storm blåst upp i Europa.
In economic and monetary terms, however, quite a violent storm has blown up in Europe.
SwedishI detta hänseende har kommissionen och parlamentet alltid varit starkt allierade.
The European Union is also the main contributor to the Least Developed Countries Fund.
SwedishKan rådet i detta hänseende stilla Europaparlamentets oro vad beträffar:
In this context, can the Council allay the European Parliament's concerns about:
SwedishI detta hänseende vill jag uttrycka min uppskattning angående betänkandet av Dybkjær.
I would like to thank Mrs Dybkjaer for the report she has submitted on the subject.
SwedishAlla europeiska språk är alltså i kulturellt hänseende lika värdefulla och jämlika.
It could be said that the people who speak the same language share the same mentality.
SwedishFlera medlemmar av IMO har redan uttryckt sina reservationer i detta hänseende.
A number of members of the IMO have voiced their reservations over this.
SwedishVi har faktiskt ett praktiskt förslag till en första åtgärd i detta hänseende.
In fact, we have a practical suggestion to make as to how this first step may be taken.
SwedishMånga exempel kan ges på debatter som redan har ägt rum i detta hänseende.
Many examples can be given of debates that have already taken place in this context.
SwedishNi vet ju att det i detta hänseende finns ihållande problem med pashtunerna.
You are well aware that there are on-going difficulties with the Pashtuns.
SwedishSkulle kommissionen kunna tänka sig att ta ett initiativ i detta hänseende?
Would the Commission be prepared to put forward a proposal to this effect?
SwedishJag tror mig veta att budgetmyndigheten i politiskt hänseende redan har gått med på detta.
I understand that the budgetary authority has already agreed to this politically.
SwedishSom jag nämnde har vi emellertid rättstjänster som kan råda oss i detta hänseende.
However, as I have said, we have legal services to advise us on that.
SwedishMedbeslutande och majoritetsbeslut är nu regel i rättsligt hänseende.
Codecision and qualified majority decision-making are now the rule in legal terms.
SwedishVi har aldrig fäst något avseende vid konsekvenserna i politiskt hänseende, som ni nämner.
Policy implications, as you mentioned, have never been the subject of our attention.
SwedishAtt enas om dem trots att de är orealistiska, utmanar vi ödet i detta hänseende.
I hope that they are practical and achievable, as regards the various aspects in the proposal.
SwedishFör det andra måste det vara ett projekt som i tekniskt och ekonomiskt hänseende är odelbart.
Secondly, the project will have to be technically and financially indivisible.
SwedishUr detta hänseende bör reaktionen från EU-institutionerna välkomnas.
In this sense, the reaction of the European institutions should be welcomed.