"hålla på att" English translation

SV

"hålla på att" in English

EN

SV hålla på att
volume_up
{adverb}

hålla på att (also: bort, undan, hela tiden, iväg)
volume_up
away {adv.}

Similar translations for "hålla på att" in English

hålla verb
adjective
English
adverb
English
preposition
att conjunction
att particle
English
ätt noun
hälla verb
hallå noun
hallå interjection

Context sentences for "hålla på att" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag undrar hur länge vi kommer att hålla att tala i uppskattande ordalag om SLIM-programmet.
Mr President, I wonder how long we are going to continue to speak in appreciative terms about the SLIM programme.
SwedishVi kan inte hålla att ge linser till människor."
We cannot keep giving lentils to people."
SwedishOm vi verkligen vill ha en fungerande inre marknad, kan vi inte ständigt hålla att undanta postens verksamhet.
If we really want a functioning internal market, we cannot go on constantly making an exception of the postal services.
SwedishEn minister i Mashkadovs regering skall inte behöva ansöka om visering och dessutom hålla att ansöka månad efter månad.
It is unthinkable that a minister of the Mashkadov government should have to apply for a visa and do so month after month.
SwedishKommissionen har också uppvaktat den thailändska regeringen, medan Indonesien tycks hålla att utarbeta ett nytt initiativ.
The Commission has also made approaches to the Thai Government while Indonesia appears to be preparing a new initiative.
SwedishI så fall skulle vi nämligen ha sparat in minst fyrtiofem minuter i eftermiddag och inte hålla att diskutera om det.
If that were the case, we could have, in fact, saved at least forty-five minutes this afternoon and we would not be debating this issue now.
SwedishDet ska dock sägas att avrättningar med den fruktade och mest barbariska metoden stening lyckligtvis tycks hålla att försvinna.
However, it must be said that executions by the dreaded and most barbaric method of stoning appear, thankfully, to be coming to an end.
Swedishhålla att bryta fram
Swedishhålla att göra något
Swedishhålla att utvecklas
SwedishDärför måste detta kapitel avslutas nu, så att bilindustrin kan inrikta sig på den kris som plågar den och inte behöver hålla att kämpa med vilka siffror den måste eller kan nå.
That is why this chapter had to be closed now, so that the automotive industry can focus on the crisis plaguing it and will not need to keep battling with what figures it must or can achieve.