"hårdnackad" English translation

SV

"hårdnackad" in English

SV hårdnackad
volume_up
{adjective}

1. general

hårdnackad (also: envis, påstridig, enveten, egensinnig)
hårdnackad
Palacio har visserligen tidigare visat sig mycket hårdnackad, men denna gång är hon något mer flexibel.
Mr President, Mrs Palacio Vallelersundi has generally proved to be very unbending, but this time she is being rather more flexible.
hårdnackad (also: envis, elak, arg, fast)

2. "som inte lyssnar på andra"

hårdnackad (also: besvärlig, dum, envis, svår)
Arbetstagarnas hårdnackade motstånd mot åtgärder som hotar deras grundläggande rättigheter är väl känt i det här avseendet.
The stubborn resistance of workers to measures threatening their fundamental rights in this regard is well-known.
Men en sak måste stå fullständigt klart: detta säger mindre om regeringens attityd till reformer än om de konservativas hårdnackade motstånd.
But one thing should be quite clear: this says less about the government's attitude to reform than about the stubborn resistance of conservatives.

Synonyms (Swedish) for "hårdnackad":

hårdnackad

Context sentences for "hårdnackad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag borde poängtera vid detta tillfälle -- jag är ingen skulptör; Jag är en hårdnackad modellerare.
I should point out at this time -- I'm not a sculptor; I'm a hard-edged model maker.
SwedishDen utgör en ömtålig och hårdnackad kompromiss, som inte hade varit möjlig att uppnå för bara ett par år sedan.
It represents a delicate and hard-fought compromise, which would not have been achievable only a couple of years ago.
SwedishDen var visserligen hårdnackad, men totalt sett, tror jag, var det en hederlig diskussion.
It was indeed persistent but, on balance, it was, I think, a fair discussion and for that, too, I am grateful.