"ha tur" English translation

SV

"ha tur" in English

EN
volume_up
ha tur [example]

SV ha tur
volume_up
{adjective}

volume_up
lucky {adj.}

Similar translations for "ha tur" in English

ha verb
tur noun
tur- adjective
English
interjection
English

Context sentences for "ha tur" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm vi kan lyckas så väl igen kommer vi att ha en utomordentlig tur.
If we can do as well as that again we will be extremely fortunate.
SwedishDär ska vi lägga in posten " Skanna", som i sin tur ska ha de två underordnade posterna "Välj källa " och "Skanna in ".
A new item called " Scan " should appear, as well as two subitems called " Select Source " and " Scan In ".
SwedishDet i sin tur skulle ha skapat en ond cirkel av högre och högre premier och mindre och sjukare försäkringstagare.
This in turn would have created a vicious circle of higher and higher premiums and fewer and sicker policyholders.
SwedishNu när EU gör sig klart att operera med militära styrkor för insats i strid kommer olika länders avdelningar att ha jour i tur och ordning.
As the EU is preparing to operate with combat forces, various countries' combat units will in turn be sent on tours of duty.
SwedishNu när EU gör sig klart att operera med militära styrkor för insats i strid kommer olika länders avdelningar att ha jour i tur och ordning.
As the EU is preparing to operate with combat forces, various countries ' combat units will in turn be sent on tours of duty.
SwedishEfter detta lyckokast hoppas jag att jag kommer att ha lika stor tur när jag begär att omröstningen om lagstiftningsresolutionen skall skjutas upp.
Madam President, after that stroke of luck, I hope to be equally fortunate in asking for the vote on this legislative resolution to be postponed.
SwedishFör ett framgångsrikt ordförandeskap krävs tre saker: för det första måste man vara väl förberedd, för det andra måste man vara objektiv och för det tredje måste man ha lite tur.
In order to have a successful presidency you need three things: one, you need to prepare well; two, you need to be objective; and three, you need a little bit of luck.
SwedishVi har tur att ha en person av kommissionsledamot Pattens kaliber för denna uppgift, och det står klart att han engagerar sig i kvinnornas rättigheter och de mänskliga rättigheterna i allmänhet.
I think, in particular, men should participate in this debate because this is an issue which concerns not only the women in our society but the whole of society.
SwedishSystemen kan i sin tur också ha olika rättsverkan och räckvidd.
Due to differences in consular regulations, citizens of the EU have to cope with as many systems as there are Member States and these systems may have varying legal force and scope.
SwedishI linje med detta bör utnyttjandet av små och medelstora hamnar i sin tur ha en stor betydelse, dessa är ju också kapabla att ta emot fartyg som utgör mer än 60 % av trafiken på gemenskapen,
Along these lines, more importance should also be given to the use of small and medium-sized harbours and ports, which are able to accept ships which account for more than 60 % of Community traffic.