"hacka" English translation


Did you mean: häcka
SV

"hacka" in English

volume_up
hacka {comm. gen.}
volume_up
häck {comm. gen.}

SV hacka
volume_up
{common gender}

Undantaget om de kan hacka sig in på en utländskt certifikatutdelare och ge ut falska certifikat.
Except they can if they hack into a foreign C.A. and issue rogue certificates.
Du försöker få Lyle att hacka systemet -
You'll tty to have lyle hack the system.
People can become involved in computer hacking for very different reasons.
hacka (also: inslag, korp, val, väv)
volume_up
pick {noun}
Pick and shovel, a dollar a day.
En del, till deras skam, har försökt att dölja sin underkastelse inför regeringscheferna genom att hacka på Solans.
Some, to their shame, have sought to hide their submission to the Heads of Government by picking on Mr Solans.
Det skulle vara mycket enkelt att särskilt genom det här lagstiftningspaketet hacka på en bestämd yrkesgrupp och stanna där.
It would be very easy, especially with this legislative package, to pick on a particular occupational group and look no further.
hacka
hacka (also: korp, spetshacka, korphacka)
Det dröjde länge, fram till strejkerna i Polen 1970, som ledde till att fackföreningsrörelsen Solidarnosc [Solidaritet] tio år senare erkändes, vilket blev den hacka som rev ned muren.
It took a long time, until the strikes in Poland in 1970, which led to the recognition of Solidarnosc, ten years later, which was the pickaxe that brought the wall down.

Synonyms (Swedish) for "hacka":

hacka
häck

Context sentences for "hacka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedishhacka? datorer av vitt skilda anledningar.
People can become involved in computer hacking for very different reasons.
Swedishhacka? datorer av vitt skilda anledningar.
People can become involved in computer hacking for very different reasons.
SwedishMen under tiden, som ni säger i Sovenien, ”Be för en god skörd, men fortsätt hacka.”
But in the mean time, as you say in Slovenia, 'pray for a good harvest, but keep on hoeing'.
SwedishJa, herr Schmitt, en del av dem flyr bara från fattigdom, men vi bör inte hacka på dem för det.
Yes, Mr Schmitt, some of them are just escaping poverty, but we should not knock them for that.
SwedishKan vi hacka in i systemet via telefonen?
Okay, can we tap into the system from the phone lines?
SwedishEn del, till deras skam, har försökt att dölja sin underkastelse inför regeringscheferna genom att hacka på Solans.
Some, to their shame, have sought to hide their submission to the Heads of Government by picking on Mr Solans.
SwedishDen postkommunism som talar så ogenerat här borde granska sin egen tolerans i stället för att hacka på Polen.
The post-Communists who are speaking so freely here would do better to look at their own record of tolerance instead of picking on Poland.
SwedishSå Guier och Weiffenbach går till Weiffenbachs kontor, och börjar ratta -- eller hacka, som man kanske kan kalla det nuförtiden.
And so Guier and Weiffenbach go back to Weiffenbach's office, and they start kind of noodling around -- hacking, as we might call it now.
SwedishDet är just därför jag anser att vi måste ge Turkiet starkt stöd och inte ständigt leta efter anledningar att kritisera och hacka på landet.
It is for these reasons that I believe we should be very supportive of Turkey and not seek constantly to find ways of criticising her and sniping at her.