"hamnstad" English translation

SV

"hamnstad" in English

volume_up
hamnstad {comm. gen.}
SV

hamnstad {common gender}

volume_up
hamnstad (also: hamn, öppning, port, portvin)
Den gör mig melankolisk eftersom jag föddes i en liten hamnstad där man vid den tiden hade ett varv på nästan varenda gata.
I find it depressing because I was born in a small port town where, at the time, there was a boatyard on practically every corner.
Det var ett litet misstag: Mitt senaste möte var i Rotterdam, i en hamnstad, och där träffade jag alla företrädare från hamnfacken.
In fact, there has been a slight mistake: my last meeting was in Rotterdam, in a port city, and I met there with all the representatives of the port unions.
Som den valda företrädaren för en hamnstad åligger det mig att uppmana kommissionen att godkänna en höjning av taket för stöd av mindre betydelse.
As the elected representative of a port town, it is all the more incumbent on me to call on the Commission to authorise an increase in the ceiling of the de minimis aid.
hamnstad
Den gör mig melankolisk eftersom jag föddes i en liten hamnstad där man vid den tiden hade ett varv på nästan varenda gata.
I find it depressing because I was born in a small port town where, at the time, there was a boatyard on practically every corner.
Som den valda företrädaren för en hamnstad åligger det mig att uppmana kommissionen att godkänna en höjning av taket för stöd av mindre betydelse.
As the elected representative of a port town, it is all the more incumbent on me to call on the Commission to authorise an increase in the ceiling of the de minimis aid.
Som vald företrädare från en hamnstad stöder jag på det bestämdaste de ledamöter som kräver att kommissionen godkänner att taket för stöd av mindre betydelse höjs.
As an elected representative from a port town, I strongly support my fellow Members in demanding that the Commission authorise an increase in the de minimis aid ceilings.
hamnstad
Eftersom det är en viktig hamnstad har den även varit öppen för många influenser utifrån som har bidragit till att utveckla många nya förbindelser och kontakter.
As a major seaport it has also been open to many outside influences which have helped to evolve many new links and contacts.
Denna radikala förändring av livet i hamnstäderna måste förberedas på ett annat sätt.
This radical change in the life of seaports has to be prepared differently.
hamnstad
Det var ett litet misstag: Mitt senaste möte var i Rotterdam, i en hamnstad, och där träffade jag alla företrädare från hamnfacken.
In fact, there has been a slight mistake: my last meeting was in Rotterdam, in a port city, and I met there with all the representatives of the port unions.