"handelsplats" English translation

SV

"handelsplats" in English

volume_up
handelsplats {comm. gen.}

SV handelsplats
volume_up
{common gender}

1. history

handelsplats

Synonyms (Swedish) for "handelsplats":

handelsplats
Swedish

Context sentences for "handelsplats" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishUtan att behöva göra alltför stora investeringar får företagen tillgång till världen som handelsplats.
Without having to make a huge investment, firms now have a global market place.
SwedishGenom att ställa in din webbplats som e-handelsplats i Google Analytics kommer du att kunna se följande:
By setting up your non-ecommerce site as an ecommerce site in Google Analytics, you'll be able to see the:
SwedishUtan tvekan är EU en framgångssaga utan motstycke, och jag vill bara nämna nyckelorden ” fredsbevarande ” och ” handelsplats ”.
The intervention of workers and citizens will be indispensable in building tomorrow ’ s Europe.
SwedishMarknaden må ha varit människors främsta handelsplats sedan urminnes tider, men den har aldrig varit perfekt.
While, since the dawn of time, the market has been the key forum for human interchange, it has never been perfect.
SwedishEU är ett gemensamt projekt, inte en handelsplats.
Europe is a joint project, not a trading floor.
SwedishGenom att emulera en e-handelsplats kan du på ett enkelt sätt få reda på t.ex. det totala antalet målomvandlingar (transaktioner).
By emulating an ecommerce site, you can easily see, for example, the total number of goal conversions (transactions).
SwedishUtan tvekan är EU en framgångssaga utan motstycke, och jag vill bara nämna nyckelorden ”fredsbevarande” och ”handelsplats”.
Without a doubt, Europe is an unprecedented success story, and I will just mention the key words ‘peacekeeping’ and a ‘place of trade’.
SwedishDaphneprogrammet är därför en garant för att EU inte bara är en gigantisk handelsplats, utan också erbjuder handfast hjälp till de svagaste i samhället.
Accordingly, the Daphne Programme ensures that Europe is not a far-flung event, but offers concrete help to the weakest in our society.
SwedishEn webbplats som inte är e-handelsplats kan innehålla hämtningsbara filer och PDF-dokument, produktdemonstrationer, förfrågan om broschyrer, offertförfrågan och prenumerationsanmälan.
A non-ecommerce site may have downloadable files and PDF documents, product demonstrations, brochure requests, quote requests and subscription signups.
SwedishGenom att ställa in e-handelsspårning för en webbplats som inte är e-handelsplats får du dels ytterligare samlade uppgifter och dels mer specifik information om mål och målomvandlingar.
Setting up ecommerce tracking in a non-ecommerce site provides additional aggregate information as well as more specific goal and goal conversion information.