"harmlös" English translation

SV

"harmlös" in English

SV harmlös
volume_up
{adjective}

Under förevändning att tobaksodling hänger ihop med kampanjen mot rökning förklaras gemenskapstobak vara farlig medan importerad tobak är harmlös.
On the pretext of identifying tobacco farming with the anti-smoking campaign, Community tobacco is being proclaimed dangerous and imported tobacco is being proclaimed 'innocent'.
Talarna överträffade varandra i federalistisk iver och raserade på så sätt all den omsorgsfulla bevisföring som föredraganden hade byggt upp för att bevisa att hans reform var fullständigt harmlös.
The speakers attacked with federalist zeal, thus demolishing all the precautionary comments that the rapporteur had made to prove that his reform was perfectly innocent.
Ordalydelsen i punkt 36 är över huvud taget inte harmlös: ”Kvinnor måste ha makten över sin sexualitet och reproduktion, bland annat genom enkel tillgång till preventivmedel och abort.”
There is nothing innocent about the wording of paragraph 36: 'women must have control over their sexual and reproductive rights, notably through easy access to contraception and abortion'.
harmlös (also: ofarlig)
harmlös (also: oförarglig)

Synonyms (Swedish) for "harmlös":

harmlös

Context sentences for "harmlös" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är faktiskt så illa att t.o.m. en till synes harmlös fråga som den beträffande öppnandet av delegationer i Baku och Armenien ännu inte har lösts av kommissionen.
This is so true that even an apparently harmless issue such as the opening of delegations in Bakou and Armenia has not yet been resolved by the Commission.
Swedish. ~~~ En harmlös vacker bakterie som kommer från haven, som heter Vibrio fischeri.
What you're looking at on this slide is just a person from my lab holding a flask of a liquid culture of a bacterium, a harmless beautiful bacterium that comes from the ocean, named Vibrio fischeri.