"hedra" English translation

SV

"hedra" in English

Att ratificera dem skulle hedra medlemsstaterna och EU som helhet.
Ratifying them would honour the Member States and the EU as a whole.
En särskild dag bör vigas åt att hedra terrorismens offer.
A day should be set aside to honour the victims of terrorism.
Vi bör hylla dem som bekämpade diktaturen och vi bör hedra minnet av des offer.
We should honour those who fought against totalitarianism, and we should honour the memory of the victims.
vi vill hedra en student...... som har visat enastående ledarskap.
We'd like to honor a student...... who has shown outstanding leadership.
Hur ska vi verkligen kunna hedra honom?
How should we really honor Feynman?
But how should we honor Feynman?
hedra (also: förära)
volume_up
to favour with {vb} [Brit.] [form.]
Vi har dock för att hedra krigets offer valt att rösta för resolutionen i dess helhet.
In order to honour the victims of the war, we have, however, chosen to vote in favour of the resolution as a whole.

Synonyms (Swedish) for "hedra":

hedra

Context sentences for "hedra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishÄven Europaparlamentet borde hedra dessa plikttrogna och modiga brandsoldater.
I feel that Parliament should also pay tribute to these brave, remarkable firemen.
SwedishNi inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
SwedishJag anser att vi bör hedra honom för hans sammanhängande och seriösa politiska bana.
I believe that we must salute his coherent and serious political track record.
SwedishJag skulle vilja hedra en av mina väljare, Alexander Litvinenko.
Mr President, I should like to pay tribute to my constituent, Mr Alexander Litvinenko.
SwedishTill minne av Piotr Stańczak får jag nu be er alla att resa er upp för att hedra honom.
In memory of Piotr Stańczak, can I ask you all now to rise to commemorate him.
SwedishFör att hedra Gyulafehérvár rekommenderar jag att ärkestiftets millennium...
In the spirit of Gyulafehérvár, I recommend that the millennium of the archdiocese ...
SwedishJag tycker att hans betänkande är ett utmärkt sätt att hedra minnet av Estoniaoffren.
His report is certainly an excellent memorial to the victims of the Estonia disaster.
SwedishDet kommer vi att vara stolta över och det kommer att hedra oss, både nu och i framtiden.
We will be proud of it and we will do ourselves credit, both now and in the future.
SwedishJag vill gärna hedra honom för hans många insatser på de europeiska medborgarnas vägnar.
I would like to pay tribute to his many achievements on behalf of European citizens.
SwedishJag vill nu be er att hålla en tyst minut för att hedra dessa offer.
I would now ask you to observe a minute’ s silence in tribute to these victims.
SwedishJag vill nu be er att hålla en tyst minut för att hedra dessa offer.
I would now ask you to observe a minute’s silence in tribute to these victims.
SwedishVi bör för övrigt hedra det franska parlamentet för att det lyckades sätta stopp för det.
We must be grateful that the French Government managed to put a stop to it.
SwedishJag uppmanar honom att stå fast vid rabatten och att hedra de tydliga åtaganden han har gjort.
You can give the leadership but that leadership requires compromise and consensus.
SwedishDet minsta vi kan göra är att enas och tillsammans hedra minnet av offren.
At the very least, we need to join together to remember the victims.
SwedishJag skulle vilja inbjuda er att hedra honom med en tyst minut.
I would like to ask you to pay tribute to him by observing a minute' s silence.
SwedishJag skulle vilja inbjuda er att hedra honom med en tyst minut.
I would like to ask you to pay tribute to him by observing a minute's silence.
SwedishDet räcker dock inte att hedra dem: vi måste även bekämpa dagens extremistideologier.
But it is not enough to commemorate: we have to combat present-day extremist ideologies as well.
SwedishJag vill med dessa ord hedra hennes minne.
I would like these remarks to be taken as honouring her memory.
SwedishJag skulle vilja hedra påven Johannes Paulus II inför denna kammare.
      Mr President, I should like to pay tribute before this House to the Holy Father John Paul II.
SwedishDet skulle hedra Indien om regeringen bröt med den brottsliga regimen i Burma.
It would be to the credit of India if the government were to break with the criminal regime in Burma.