"hetsig" English translation

SV

"hetsig" in English

SV hetsig
volume_up
{adjective}

1. general

hetsig (also: lättretad)
volume_up
fiery {adj.}
Han har gjort ett enastående jobb i en situation som ibland har varit hetsig och alltid spännande.
He has done an outstanding job in circumstances that were at times fiery, and always exciting.
hetsig (also: passionerad, hetlevrad)
hetsig
hetsig (also: kvick, skarp, häftig, fin)
volume_up
quick {adj.}
hetsig (also: hetlevrad, ettrig)

2. "temperament"

hetsig
volume_up
hot {adj.} (temperament)

3. "som lätt blir arg"

volume_up
irascible {adj.} (easily enraged or irritated)

Synonyms (Swedish) for "hetsig":

hetsig

Context sentences for "hetsig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta är ett vetenskapligt faktum, inte en hetsig politisk kommentar från min sida.
Thanks to the European Parliament we have a very ambitious climate-change policy.
SwedishDetta är ett vetenskapligt faktum, inte en hetsig politisk kommentar från min sida.
That is a scientific fact, not a passionate policy comment on my part.
SwedishIbland kan stämningen vid dessa möten vara mycket hetsig, ibland i onödan.
Sometimes the mood in these meetings can be very combative, sometimes unnecessarily so.
SwedishSärskilt de stora amerikanska företagen för en offensiv och hetsig politik.
The large American enterprises, in particular, are pursuing a relentless strategy of attack.
SwedishDet finns en grundläggande orsak till att den här debatten då och då blir hetsig.
   Mr President, there is one fundamental reason why this debate becomes heated at times.
SwedishNi känner till att debatten i mitt land håller på att bli hetsig.
You know that in my country the debate is becoming heated.
SwedishKommissionen protesterade våldsamt, och en lång och hetsig debatt följde i utskottet för jordbruk.
The Commission protested violently, and a long and heated debate was held in the Committee on Agriculture.
SwedishI Förenta staterna och i Kanada pågår en hetsig debatt.
There is fierce debate in the United States and Canada.
SwedishNi känner till att debatten i mitt land håller på att bli hetsig.
The IGC has reached the limits of its powers.
SwedishIbland har vi haft våra meningsskiljaktigheter; ibland har våra förslag väckt hetsig debatt här i kammaren.
At times we have had our disagreements; at times our proposals have kindled heated debate in this House.
SwedishIbland har vi haft våra meningsskiljaktigheter; ibland har våra förslag väckt hetsig debatt här i kammaren.
These have been five years of close and constructive collaboration between the Commission and Parliament.
SwedishDen andra frågan ledde emellertid till en hetsig debatt om huruvida kvotnivåerna borde förändras.
A heated debate ensued on the second question, however, regarding whether or not changes should be made to quota levels.
SwedishUnder förra veckans sammankomster uppstod emellertid en olycklig och hetsig debatt om det finansiella läget i EU.
Last week's events, however, saw an unfortunate and heated debate on the financial situation of the European Union.
SwedishUnder förra veckans sammankomster uppstod emellertid en olycklig och hetsig debatt om det finansiella läget i EU.
Mr President, I would like to extend a to you, Mr Blair, and to wish to well in your presidency of the European Union.
SwedishDe mikrostrukturella problem som just nu påverkar aktiemarknaderna har varit föremål för en hetsig debatt i utskottet.
The micro-structural issues currently affecting the equity markets have been a topic of heated debate in committee.
SwedishFå direktiv har gett upphov till en så hetsig debatt.
      Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, there are few directives that have provoked such heated debate.
SwedishDiskussionen har varit hetsig i alla politiska grupper och, skulle jag vilja säga, stämt överens med utmaningarna och förväntningarna.
The debate in all of the political groups has been heated and, I would say, in keeping with the challenges and expectations.
SwedishUnder de senaste månaderna har vi inom parlamentet, och även utanför, varit vittnen till en hetsig debatt om växthuseffekten.
Mr President, over the past few months, we in Parliament, and outside, have witnessed a heated debate on the greenhouse effect.
SwedishI går ägnade vi tre timmars hetsig debatt åt frågan om var man ska placera fångarna och de personer vars brott inte har bevisats.
We devoted three hours of heated debate yesterday to the question of where to put the prisoners and those whose crimes have not been proven.
SwedishEfter en så hetsig och ideologisk debatt anser jag att vi nu borde prioritera frågan om exakt vad dessa konkreta åtgärder handlar om.
After such a heated and ideological debate I think that we should now give priority to the question of exactly what these concrete steps should be.