"hosta" English translation


Did you mean: hösta
SV

"hosta" in English

EN
SV

hosta {neuter}

volume_up
hosta (also: hostning)
Efter två till tio dagar kan personer som insjuknat i SAL utveckla en hosta som kan gå över i andningssvårigheter.
After two to ten days SARS patients may develop a cough that might progress to difficulties in breathing.
Ozonens effekter för hälsan är varierande: irritation i ögon, näsa och hals, problem i luftvägarna, hosta och huvudvärk.
The various health effects of ozone include irritation to eyes, nose and throat, difficulty in breathing, coughs and headaches.

Context sentences for "hosta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag såg familjer som bodde i grottor som dröp av fukt, och jag hörde febersjuka barn hosta.
It looks bad on TV; it is a hundred times worse when you stand amongst it, when people are in such dire situations.
SwedishJag såg familjer som bodde i grottor som dröp av fukt, och jag hörde febersjuka barn hosta.
I saw families living in caves, the walls running with water, and listened to the hacking coughs of children racked with fever.
SwedishOzonens effekter för hälsan är varierande: irritation i ögon, näsa och hals, problem i luftvägarna, hosta och huvudvärk.
The various health effects of ozone include irritation to eyes, nose and throat, difficulty in breathing, coughs and headaches.
SwedishVirus sprids på många olika vägar: via blodsugande insekter, som aerosoler vid hosta och nysning, via avföring eller sexuell kontakt.
Viruses spread in many ways: through insects, as droplets in coughing and sneezing, through bodily waste products or sexual contact.
SwedishOzonföroreningar bidrar till att tiotusentals människor dör i förtid varje år; de orsakar andningssvårigheter, hosta, huvudvärk och ögonirritation.
Ozone pollution contributes to the premature death of tens of thousands of people each year; it causes breathing difficulties, coughs, headaches and eye irritation.
SwedishMen så kallade europeiska pengar hanteras hur som helst nästan definitionsmässigt mindre varsamt eftersom det inte är skattebetalarna som måste hosta upp pengarna.
But almost by definition, so-called " European money ' is treated less carefully and what is more the money does not have to be coughed up by the taxpayer.
SwedishIbland kan förfalskade läkemedel mot lindriga åkommor som hosta till och med leda till ett stort antal dödsfall, när giftiga kemikalier som normalt används i frostskyddsmedel har tillsatts.
Sometimes counterfeit medicines for simple illnesses such as coughs can even cause umpteen deaths, as they have had toxic chemicals added that are normally used in products such as antifreeze.
Other dictionary words