"huvudbry" English translation

SV

"huvudbry" in English

SV huvudbry
volume_up
{neuter}

huvudbry
volume_up
headache {noun} [fig.]
. - Eva-Britt Svenssons betänkande skapade en hel del huvudbry inför omröstningen.
. - (SV) Mrs Svensson's report created quite a major headache before the vote.
Iran förblir ett stort huvudbry för EU och för vår allierade, Förenta staterna.
   Madam President, Iran remains a major headache for the EU and for our ally, the United States.
Det är troligtvis den övergripande fråga som ger oss störst huvudbry.
That is probably the overall issue giving us the greatest headache.

Context sentences for "huvudbry" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMitt största huvudbry är att vi bör undvika att upprepa tidigare misstag.
My main concern is that we should prevent past mistakes from being repeated.
Swedish. - Roures betänkande orsakade en hel del huvudbry.
in writing. - (SV) Mrs Roure's report gave rise to much head-scratching.
SwedishMitt största huvudbry är att vi bör undvika att upprepa tidigare misstag.
All this makes these regions less attractive to tourists.
SwedishMen den principiellt positiva bedömningen av det tysk-franska enandet inför EU:s utvidgning ger mig lite huvudbry.
However, although I fundamentally view the Franco-German unity that has emerged in the run-up to enlargement as a good thing, it does raise some issues for me.
SwedishMen den principiellt positiva bedömningen av det tysk-franska enandet inför EU: s utvidgning ger mig lite huvudbry.
However, although I fundamentally view the Franco-German unity that has emerged in the run-up to enlargement as a good thing, it does raise some issues for me.
SwedishOm vi inte står upp mot utmaningen och inte visar detta inför vår allmänhet, kan vi inte sedan klandra dem för att reagera med fruktan och huvudbry över det som sker i den globala ekonomin.
If we do not rise to that challenge and do not set that out to our public, we cannot blame them subsequently for reacting with fear and mystification to what is taking place in the global economy.