"huvuddel" English translation

SV

"huvuddel" in English

volume_up
huvuddel {comm. gen.}

SV huvuddel
volume_up
{common gender}

huvuddel (also: avdelning, ämne, organisation, samling)
volume_up
body {noun}
Huvuddelen är den blå delen, polycation och den kletar fast sig på all vävnad i kroppen.
The main part of it is the blue part, polycation, and it's basically very sticky to every tissue in your body.
huvuddel

Synonyms (Swedish) for "huvuddel":

huvuddel
Swedish

Context sentences for "huvuddel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishForskningssamarbetet fortsätter att vara ramprogrammets kärna och huvuddel.
Collaborative research remains the core and bulk of the framework programme.
SwedishMed andra ord står den exempelvis för en huvuddel av underskottet för den sociala tryggheten.
In other words, it accounts for a major part of the social security deficit, for example.
SwedishVi argumenterar för en europeisk kvalitetsmärkning för marknadens huvuddel; de 90 procent som återstår.
We are calling for a European quality mark for the top end of the remaining 90 % of the market.
SwedishKommissionens meddelande av den 13 oktober 2004 om ” Textilier och konfektion efter 2005 ” är en huvuddel i denna strategi.
Quota removal is likely to reshape the export of textile and clothing and global outsourcing trends.
SwedishSakkunnigbedömningen under det tredje steget, som är testets huvuddel, består av en grupp med sju externa medlemmar.
The peer review during the third stage, which is the main part of the test, involves a team with seven external members.
SwedishKommissionens meddelande av den 13 oktober 2004 om ”Textilier och konfektion efter 2005” är en huvuddel i denna strategi.
The Commission communication of 13 October 2004, entitled 'Textiles and Clothing after 2005', is a key element of this strategy.
SwedishDessa måste införlivas och sparas som en del, som en huvuddel faktiskt, av alla handlingsplaner och tillämpningen av dessa planer.
These have to be included and resourced as part, as a major part in fact, of any action plan and implementation of that plan.
SwedishHon lyckas alltid lotsa rättsakterna mellan nationella ståndpunkter och tappar aldrig sikte på den huvuddel av livsmedelssäkerhetslagstiftningen som vi sakta för samman.
Mr President, I congratulate Mrs Paulsen very warmly on her diligence and skill in bringing through another complex piece of food safety legislation.
SwedishHon lyckas alltid lotsa rättsakterna mellan nationella ståndpunkter och tappar aldrig sikte på den huvuddel av livsmedelssäkerhetslagstiftningen som vi sakta för samman.
She always manages to steer between national positions and never loses sight of that corpus of food safety legislation which we are slowly bringing together.