"hyra in" English translation

SV

"hyra in" in English

EN
SV

hyra in {verb}

volume_up
Att utnyttja undertextning i stället för att hyra in skådespelare innebär också en möjlighet att drastiskt skära ned kostnaderna.
Also, using subtitles instead of hiring actors offers a real opportunity to cut costs.
De måste nöja sig med ett litet kontor i Bryssel till skillnad från stora företag som har resurser att hyra in professionella lobbyister.
They are having to make do with a small office in Brussels, in contrast to large companies which have the resources to hire professional lobbyists.
När vi – vilket är oundvikligt – får personalbrist i vården löser vi problemet genom att hyra in personal från andra länder.
When we – as we inevitably do – experience shortfalls in services, we solve the problem by hiring people from other countries.

Similar translations for "hyra in" in English

hyra verb
hyra noun
in adverb
in preposition
English
skjuta in verb
English
rida in verb
English
andas in verb
English
fetta in verb
English
delvis mura in verb
English
leda in verb
English
samla in verb
English
tränga sig in verb
English
ställa in verb
English

Context sentences for "hyra in" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHan skulle kunna hyra in sig i Kreml och stanna kvar där i all evighet; det skulle också vara en möjlighet.
He could take a room in the Kremlin and remain there indefinitely; that would also be a possibility.
SwedishAtt utnyttja undertextning i stället för att hyra in skådespelare innebär också en möjlighet att drastiskt skära ned kostnaderna.
Also, using subtitles instead of hiring actors offers a real opportunity to cut costs.
SwedishUnder väntetiden kan det bli aktuellt att hyra in sig i Kunskapsgallerian, före detta Birgittaskolan.
During the wait interest has been expressed in finding space at the Kunskapsgallerian (the former Birgittaskolan).
SwedishAtt utnyttja undertextning i stället för att hyra in skådespelare innebär också en möjlighet att drastiskt skära ned kostnaderna.
For small producers, it is important that digitisation should significantly reduce distribution costs.
SwedishNär vi – vilket är oundvikligt – får personalbrist i vården löser vi problemet genom att hyra in personal från andra länder.
When we – as we inevitably do – experience shortfalls in services, we solve the problem by hiring people from other countries.
SwedishDe måste nöja sig med ett litet kontor i Bryssel till skillnad från stora företag som har resurser att hyra in professionella lobbyister.
They are having to make do with a small office in Brussels, in contrast to large companies which have the resources to hire professional lobbyists.
SwedishHans sätt att lösa problemen med korruption och slöseri inom EU är att införa ytterligare ett byråkratiskt skikt och hyra in en grupp revisorer från den privata sektorn.
His solution to the problems of corruption and waste in Europe is to add another layer of bureaucracy by hiring a team of accountants from the private sector.