"hyresavtal" English translation

SV

"hyresavtal" in English

SV hyresavtal
volume_up
{neuter}

hyresavtal

Context sentences for "hyresavtal" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishLokalförsörjningsavdelning (LFA)  Lokalplanering, ny- och ombyggnader, inredning, hyresavtal och intern lokalavgift.
Department of Facilities Management (LFA) Premises planning, new construction and re-modelling, furnishing, rental agreements and internal premises fees.
SwedishBeträffande EG-domstolen bör den goda användningen av systemet med hyresavtal med köpoption för byggnaderna intill Palais framhävas.
In the case of the Court of Justice, it is important to mention the advantages resulting from the leasing arrangements concerning the annexes to the Palais.
SwedishEn kvinnas värdighet, intimitet och kropp nedvärderas på det här sättet och de blir föremål för korrupta hyresavtal på den internationella marknaden för människohandel.
A woman's dignity, intimacy and body are degraded in this way, and they become the subject of corrupt rental agreements on the international human trafficking market.
SwedishKonsumenterna kan bedöma varje affär innan de ger sig in på den och får veta vilken typ av överenskommelse det handlar om: till exempel, avbetalningsköp och hyresavtal, etc.
Consumers are able to assess any agreement before they enter into it and are made aware of the type of agreement involved: for example, hire purchase and hire agreements etc.