"hyresgäster" English translation

SV

"hyresgäster" in English

volume_up
hyresgäst {comm. gen.}
SV

hyresgäster {plural}

volume_up
1. history
hyresgäster

Synonyms (Swedish) for "hyresgäst":

hyresgäst
Swedish

Context sentences for "hyresgäster" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHyresgäster i subventionerade bostäder måste ägnas särskild uppmärksamhet.
Special attention must be paid to the tenants of social housing in this connection.
SwedishMen från Graflunds sida poängteras att alla studenter är välkomna som hyresgäster.
He is doing his master's dissertation at NASA and is working on a tool that will visualise space weather.
SwedishSpecialiserade kommissioner kan hjälpa och göra skuldtyngda hyresgäster ansvariga.
Specialized committees could help people with rent payment problems and make them more responsible for their lives.
SwedishVi får bruka dem, men vi är ingenting annat än hyresgäster.
Humans only use them, we are just tenants.
SwedishHusägare och hyresgäster kommer att vara välinformerade och ha konkreta uppgifter om byggnaders energiförbrukning och potentiella energibesparingar.
Homeowners and tenants will be well-informed, with specific details of the energy consumption and potential energy savings of a building.
SwedishDet behövs mer information om och insyn i auktorisering och utbildning av experter, och ägare och hyresgäster måste få mer information.
There must be more information provided and greater transparency regarding the accreditation and training of experts and the provision of information to owners and tenants.
SwedishDet efterföljande bolaget höjer nu hyrorna och försätter mångåriga hyresgäster i en situation där de till höga priser tvingas köpa de bostäder de bor i.
The successor company is now increasing rents and putting long-term tenants in a position where they are compelled to purchase the flats in which they are living at a high price.
SwedishSkatteintäkter och minskningar av understödet och bidragen till hyresgäster, pensionärer, jordbrukare och arbetarklassen i allmänhet har kanaliserats till finansiering av monopolen.
Tax revenue and the reduction of allowances and subsidies to tenants, pensioners, farmers and the working classes as a whole have been channelled into funding the monopolies.
SwedishDe hyresgäster som inte hade tillräckliga medel ombads lägga fram sin sak hos ministeriet för lokalt styre och beviljades stöd från en icke-statlig organisation som arbetar med hemlösa.
Tenants unable to raise the necessary funds were asked to present their cases to the Ministry of Local Government and received support from a local NGO working with homeless people.