"i det avseendet" English translation

SV

"i det avseendet" in English

SV i det avseendet
volume_up
{adverb}

i det avseendet (also: däri, dit, det, i det)
volume_up
there {adv.}
I det avseendet krävs det också ett reflektionsarbete om STOA.
In this respect, there is also a need for serious thinking about the STOA.
Det finns ett land som är ett undantag i det avseendet och det är Italien.
There is one country which forms an exception to this rule, namely Italy.
Vi kommer att hantera den frågan om det fortfarande kvarstår frågetecken i det avseendet.
We will tackle that point if there is still any hesitation to be overcome.
i det avseendet (also: däri, i det)

Similar translations for "i det avseendet" in English

I noun
English
i preposition
det adverb
English
det pronoun

Context sentences for "i det avseendet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet misstag som gjordes i det avseendet förra vintern märks nu var man än tittar.
The mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
SwedishVåra luftkvalitetsdirektiv innehåller väsentliga begränsningar i det avseendet.
Our air quality directives provide for significant restrictions in this respect.
SwedishI det avseendet har Österrikes ordförandeskap inneburit ett steg i rätt riktning.
In this respect, the Austrian presidency has been a step in the right direction.
SwedishI det avseendet har era ministrar inspirerat oss genom att ta tjuren vid hornen.
In that respect, your ministers have inspired us to take the bull by the horns.
SwedishDet är därför väldigt viktigt att vi förenar alla våra resurser i det avseendet.
It is very important, therefore, that we pool all our reserves in that respect.
SwedishI det avseendet är kodifieringen en angelägenhet som kommissionen bör följa upp.
In this respect, codification is something the Commission should be following up.
SwedishI det avseendet är definitionen av badvatten bra i den gemensamma ståndpunkten.
In this respect, the definition of bathing waters in the common position is fine.
SwedishJacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok och andra skrädde inte orden i det avseendet.
Mr Saryusz-Wolski, Mr Brok and others did not pull their punches in that respect.
SwedishI det avseendet kan Bratislava alltså räkna med insatser och stöd från vår sida.
As far as this is concerned, Bratislava can count on our efforts and support.
SwedishNär vi läser de förberedande dokumenten uppstår vissa farhågor i det avseendet.
Reading the preparatory documents gives rise to certain fears in this regard.
SwedishI det avseendet utgör den här resolutionen ett stöd för den förespråkade politiken.
In this respect, the resolution we have before us supports the proposed policy.
SwedishI förslaget till resolution tas ett antal berättigade frågor upp i det avseendet.
The draft resolution contains a number of pertinent comments in that respect.
SwedishJag tror att i det avseendet har kvinnornas potential nonchalerats allt för länge.
In my view, the potential of women has been neglected for too long in this respect.
SwedishI det avseendet tänker jag på mer än att bara pumpa in mer pengar i en sektor.
In my view, this would be more effective than injecting more money into the sector.
SwedishI det avseendet hänvisar jag till mitt tidigare svar - djur är kännande varelser.
In this respect, I refer to my earlier answer - animals are sentient beings.
SwedishJag stöder inte detta, men i det avseendet talar jag inte på min grupps vägnar.
I do not agree with this, but this is where I am not speaking on behalf of my group.
SwedishI det avseendet verkar modellen för gesälltid vara ett exempel att ta efter.
From this point of view I think that the model of guilds is an example to follow.
SwedishI det avseendet anser jag att detta är ett stort och viktigt steg framåt i Europa.
In that respect, I believe this to be a major and important step forward in Europe.
SwedishI det avseendet anser jag, herr Juncker, att ni har gett en del goda förslag.
In that respect, I think, Mr Juncker, that you have made some good proposals.
SwedishDet här avtalet innebär därför också ett väldigt viktigt steg i det avseendet.
This agreement represents a particularly significant step in that direction.