"i fält" English translation

SV

"i fält" in English

EN
SV

i fält {adverb}

volume_up
i fält

Similar translations for "i fält" in English

I noun
English
i preposition
fält noun

Context sentences for "i fält" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishProjektet har innefattat provtagning i fält samt fält- och laborationsförsök.
The project has included sampling in the field, and field and laboratory tests.
SwedishDet skapas då ett motsvarande fält i dokumentet med en länk till databasen.
A corresponding field is then set up in the document with a link to the database.
SwedishDet finns allt fler elektromagnetiska fält i vår miljö.
Mr President, electromagnetic fields are increasingly present in our environment.
SwedishI detta fält visas de fria index som för närvarande inte tilldelats någon tabell.
In this field, you will find a list of the available indexes not yet assigned to a table.
SwedishHälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (kortfattad redogörelse)
Health concerns associated with electromagnetic fields (short presentation)
SwedishI detta fält på statuslisten ser du det aktuella sidnumret i normalläget.
In the normal mode, this status bar field displays the current page number.
SwedishI detta fält kan Du ange de tecken som ska fungera som avgränsare vid beräkningen.
Enter the characters in this field that are to be seen as separators.
SwedishVad anser kommissionen att den kan göra mer för att undvika sådana situationer ute i fält?
What more does the Commission think it can do to avoid such situations in the field?
SwedishI listrutan finns alla fält i databasen som formuläret är kopplat till.
The list box displays all the database fields which are linked to the form.
SwedishOm du klickar i ett fält, så kan du med hjälp av pilknappen välja ett fält i tabellen.
If you click a field, then you can use the arrow buttons to select a field of the table.
SwedishDet är ett strategiskt fel, när man inte drar ut i fält med klingande spel och vajande fanor.
It is a strategic error not to enter the fray with drums beating and flags flying.
SwedishOm du väljer det här alternativet används inte binära fält i fomuläret.
If you select this option, binary fields will not be included in the form.
SwedishOm du anger filtervillkor i flera fält, kopplas de ihop med den logiska operatorn OCH.
If you enter filter conditions into several fields they will be joined by the Boolean AND.
SwedishIfall infogningar ska markeras med färger, väljer Du i detta fält en färg.
Select a color from this field to highlight deletions in a document.
SwedishMarkera en datapost i datakällvyn och klicka på ikonen Data i fält.
Select a record in the data source view and click the Data in Fields icon.
SwedishHär anger Du det fält i formulärtabellen som kontrollfältets datainnehåll ska vara länkat till.
The possible settings of the Data tab of a control depend on the respective control.
SwedishAvslutar inmatningen i fältet och placerar markören i nästa fält.
Completes the input in the field and places the cursor into the next field.
SwedishNästa gång du fyller i samma fält visas text du skrivit tidigare i en meny.
The next time you fill out the same field, text that you've typed in the past appears in a menu.
SwedishVi måste använda dem på ett mer genomtänkt och samstämmigt sätt, både i fält och i Bryssel.
We must use these in a more considered and coherent way, both in the field and in Brussels.
SwedishDra sedan musen neråt (så att flera fält i kolumnen markeras).
Now drag the mouse down (so that several fields in the column are selected).