"i förebyggande syfte" English translation

SV

"i förebyggande syfte" in English

SV

i förebyggande syfte {adverb}

volume_up
i förebyggande syfte
Andra arter skulle inte vaccineras utan avlivas i förebyggande syfte, i en viss radie runt smittade gårdar.
Other species would not be vaccinated but pre-emptively killed in a certain radius around infected premises.

Similar translations for "i förebyggande syfte" in English

I noun
English
i preposition
förebyggande noun
English
förebyggande adjective
English
förebyggande adverb
syfte noun

Context sentences for "i förebyggande syfte" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet betyder att man i förebyggande syfte också här kan göra mer för konsumenten.
That is to say, it is possible to do more for the consumer in terms of prevention.
SwedishDärför måste vi studera problemet på ett djupare plan och handla i förebyggande syfte.
We must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
SwedishIdentifiering var inte ett primärt behov utan målet var detektering i förebyggande syfte.
Identification was not a primary need; the objective was preventive detection.
SwedishI förebyggande syfte krävs lämplig utbildning och omfattande information.
For prevention purposes, suitable education and wide-ranging information are required.
SwedishDet blir ytterligare en straffåtgärd, men kommer även att verka i förebyggande syfte.
This will be an additional measure of punishment, but will also act as a prevention measure.
SwedishOm den används i förebyggande syfte sparar den mycket pengar för staten och även för näringslivet.
When used preventively, it saves the state and the economy a great deal of money.
SwedishMed andra ord behöver vi i förebyggande syfte utvärdera den inverkan vår politik har.
To put it in other words, we need the impact of our policies to be assessed in a preventive way.
SwedishVi måste lösa minoriteternas situation i förebyggande syfte.
We must resolve the various minority situations before they develop into problems.
SwedishAndra användningsområden är att de ges till djur i förebyggande syfte.
Amongst other uses, they are fed to animals on a preventative basis.
SwedishMissbruk av antibiotika i förebyggande syfte eller i behandlingssyfte kan aldrig ersätta god skötsel.
Misuse of antibiotics in prophylactics or in therapy can never replace good management.
SwedishJag anser att ett vaccin inte bör användas i förebyggande syfte såsom förslås i ändringsförslag 4.
I believe a vaccine should not be used for preventative purposes as suggested in Amendment No 4.
SwedishDet vill jag egentligen redan i förebyggande syfte uppmana den närvarande kommissionären till.
As she is present, I would like to take the precaution of calling now on the Commissioner to do that.
SwedishAntibiotika får inte användas rutinmässigt eller i förebyggande syfte.
Antibiotics must not be used routinely or preventively.
SwedishDen dagen vi hittar ett markörvaccin, kan vi börja massvaccinera också i förebyggande syfte.
The day we find a marker vaccine is the day we will be able to start mass vaccination with a view to prevention.
SwedishFör det tredje måste vi göra mer i förebyggande syfte.
Thirdly, we must accord prevention a far more prominent role.
SwedishVi fick inte längre vaccinera i förebyggande syfte.
We were no longer allowed to vaccinate as a preventive measure.
SwedishVare sig FN-stadgan eller internationell lag ger dock rätt att använda våld i förebyggande syfte.
Neither the United Nations Charter nor international law permits the use of force for preventive purposes, however.
SwedishFör det första, kan vi göra mer i förebyggande syfte?
Firstly, what can we do better in terms of prevention?
SwedishDärför är det i mina ögon olämpligt att i förebyggande syfte tala om ökade budgetmedel redan nu.
I therefore think it inappropriate to be already, as a precaution, articulating demands for the replenishment of funds.
SwedishI det här sammanhanget använder ni även den nya termen ”mänsklig säkerhet” som en förevändning för krig i förebyggande syfte.
In this context you also use the new term 'human security' as a pretext for preventive wars.