"i förtid" English translation

SV

"i förtid" in English

SV i förtid
volume_up
{adverb}

Slutligen, sitt kvar mandattiden ut och avgå inte i förtid.
Finally, complete your mandate fully and do not resign prematurely.
Det är framför allt detta som det nu sätts stopp för i förtid.
That is the very thing that is now being prematurely ended.
Ända upp till 24 000 människor i mitt land dör i förtid varje år på grund av denna stora fara.
Up to 24 000 people in my country die prematurely each year due to this major hazard.

Similar translations for "i förtid" in English

I noun
English
i preposition
förtid adverb

Context sentences for "i förtid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta skulle bidra till att förhindra att vuxna dör i förtid, men embryot skulle dö.
This would help prevent premature death in adults, but the embryo itself would die,
SwedishFöroreningarna orsakar dödsfall i förtid för tiotusentals européer varje år.
It causes the premature death of tens of thousands of Europeans every year.
SwedishVarje år leder rökning till att nästan 100 000 EU-medborgare dör i förtid.
Every year, smoking leads to the premature death of almost 100 000 Europeans.
SwedishI mitt land får inte konsumenterna någon ersättning om de återbetalar kredit i förtid.
In my country, consumers do not receive any compensation if they repay credit early.
SwedishNuförtiden har ungefär 350 000 dödsfall i förtid om året samband med luftföroreningar.
Nowadays, approximately 350 000 premature deaths a year are linked to air pollution.
SwedishVi har valt att inrikta oss på en av de känsligaste grupperna: de som lämnar skolan i förtid.
We have chosen to focus on one of the most vulnerable groups: early school-leavers.
SwedishDet är mycket viktigt att förhindra att barn slutar skolan i förtid.
It is very important to prevent children from dropping out of school early.
SwedishDet var skälet till att Alexander Lamfalussy lämnade Europeiska monetära institutet i förtid.
That was the reason why Alexandre Lamfalussy left the European Monetary Institute early.
SwedishJag vill rikta uppmärksamhet på det stora antal elever som lämnar skolan i förtid.
I wish to draw attention to the high school dropout rate.
SwedishDenna stängning flera år i förtid var inte nödvändig, definitivt inte av säkerhetsskäl.
Their closure several years ahead of time was not necessary; it was certainly not on safety grounds.
SwedishI priset ingår också hela 300 000 dödsfall i förtid om året.
The price is also paid in as many as 300 000 untimely deaths every year.
SwedishAtt försöka se till att färre lämnar skolan i förtid bekämpar fattigdomen.
Attempting to limit early school-leaving combats poverty.
SwedishAlla skiljaktigheter mellan EU:s medlemsstater i öst och i väst bör lösas i förtid.
Any differences between the eastern and western European Member States should have been settled in advance.
SwedishEuropaparlamentet gör klokt i att betala sina lokaliteter i förtid.
It is only reasonable that the European Parliament should pay for its office space ahead of time.
SwedishUngdomarna är de första att drabbas av arbetslösheten och många av dem slutar skolan i förtid.
Young people are the first victims of unemployment and are very prone to dropping out of school.
SwedishSlutligen, sitt kvar mandattiden ut och avgå inte i förtid.
This is something we, along with the electorate, greatly appreciate.
SwedishStudien fick avbrytas i förtid eftersom den positiva effekten av medelhavskosten var så uppenbar.
The study was stopped early since the positive effects of the Mediterranean diet were so obvious.
SwedishKommissionen har visserligen uppmärksammat detta, men talar om ett stort antal " dödsfall i förtid" i Europa.
The Commission notes it, but talks of a large number of 'premature deaths' in Europe.
SwedishVilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att minska andelen elever som slutar skolan i förtid?
What measures does the European Commission envisage taking to reduce the education drop-out rate?
SwedishOroa dig inte för pengar, de gör dig bara gammal i förtid.
All this worry about money will make you grow old before your time.