"i förväg fastställd" English translation

SV

"i förväg fastställd" in English

SV i förväg fastställd
volume_up
[example]

i förväg fastställd

Similar translations for "i förväg fastställd" in English

I noun
English
i preposition
förväg adverb
English
fastställd adjective

Context sentences for "i förväg fastställd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är sällan möjligt att ta itu med händelser i den verkliga världen med hjälp av en i förväg fastställd, föreskrivande uppsättning bestämmelser.
Events in the real world can rarely be dealt with by means of a predetermined, prescriptive set of rules.
SwedishVi har nu nått slutet på de anföranden som baserar sig på förfarandet att lämna ordet fritt utan en i förväg fastställd talarlista.
We have now come to the end of speeches based on the procedure of opening the floor without a previously established list of speakers.
SwedishSlutligen kan vi inte gå med på att nya riktlinjer om de återstående frågor som tas upp i förslaget till förordning måste läggas fram inom en i förväg fastställd tidsperiod.
Finally, we cannot agree to the presentation of new guidelines on the remaining issues dealt with in the draft regulation in a predetermined time period.