"igångsättning" English translation

SV

"igångsättning" in English

SV igångsättning
volume_up
{common gender}

igångsättning (also: början, start, försprång, ryck)
volume_up
start {noun}
igångsättning (also: början, start, startande)

Synonyms (Swedish) for "igångsättning":

igångsättning

Context sentences for "igångsättning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOfta har projektens igångsättning och genomförande krävt mycket mer tid än vad som planerats, på grund av olika förfaranden och en brist på samordning.
Very often, the initiation and completion of projects have taken much longer than expected because of procedural differences and a lack of coordination.
SwedishÖverenskommelsen omfattar en övergångsregering för nationell enhet som för närvarande håller på att bildas och därefter igångsättning av förberedelserna för allmänna val i juni.
The agreement provides for a transitional government of national unity which is being formed now and subsequently for measures to prepare for general elections in June.
SwedishOm ett decentraliserat system skulle betyda ett genomförande utan svårigheter och en snabbare igångsättning av de ekonomiska resurserna så har det inte alltid varit så.
But if having a decentralized system should have meant the smooth implementation of programmes and the rapid mobilization of financial resources, that has not always been the case.