"illustration" English translation

SV

"illustration" in English

volume_up
illustration {comm. gen.}
EN

"illustration" in Swedish

SV illustration
volume_up
{common gender}

1. general

illustration (also: belysning, exempel)
Världsmästerskapet är emellertid en illustration av de skarpa kontrasterna i vår värld.
However, the World Cup is an illustration of the extreme contrasts in our world.
Dagens omfattande manipulation är en livlig illustration av detta.
We have a vivid illustration of this today with this gross manipulation.
Det aktuella franska embargot mot brittiskt nötkött är en oroande illustration av detta.
The current French embargo on British beef is a worrying illustration of this.
illustration (also: klargörande, belysande, klarläggande)
illustration (also: målning, beskrivning, bild, tavla)
illustration (also: konstverk, utsmyckning)
volume_up
artwork {o.pl.}

2. technology

illustration
volume_up
plate {noun}

Synonyms (Swedish) for "illustration":

illustration

Synonyms (English) for "illustration":

illustration

Context sentences for "illustration" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTack för er illustration, som gör oss uppmärksamma på vår nuvarande situation.
Thank you for your image, which reminds us of our current situation.
SwedishSomliga kommenterar den som en illustration av européernas brister och svagheter.
Some people have suggested that this illustrates the shortcomings and weaknesses of the European people.
SwedishDet är verkligen en illustration av livsmedelsbiståndets aktualitet och nödvändighet, ännu i dag.
Well, it is an outstanding example of how topical and necessary food aid is, even today.
SwedishEn träffande illustration av den officiella ryska inställningen i brådskande frågor om kärnsäkerhet.
This is a striking example of Russia's official stance in urgent matters of nuclear safety.
SwedishDe rapporter som vi behandlar här är också en illustration av det.
The reports we are dealing with here seem to reflect this mood.
SwedishEn träffande illustration av den officiella ryska inställningen i brådskande frågor om kärnsäkerhet.
This is a striking example of Russia' s official stance in urgent matters of nuclear safety.
SwedishSe där en tydlig illustration av den demokratiska bristen.
This is a wonderful example of the democratic deficit.
SwedishNu frågar vi oss emellertid om Galileo bara är en illustration eller om det kommer att bli verklighet.
We are now asking ourselves, however, whether Galileo is simply an illusion or whether it will be a reality.
SwedishDen är en bättre illustration till behovet av öppenhet och ansvar från alla inblandade organs sida.
It is a better expression of the need for transparency and responsibility on the part of all the agencies involved.
SwedishReformprogram som Meda är alltså en mycket bra illustration över vad vi försöker att göra i kommissionen.
So, the reform of programmes like MEDA goes right to the heart of what we are trying to do in the Commission.
SwedishDra posten " Illustration 3 " till textdokumentet.
Drag the entry " Figure 3 " into the text document.
SwedishWTO:s nya förhandlingsrunda är en perfekt illustration på vår kritik av att sådana rundor organiseras.
Mr President, the new WTO round perfectly illustrates our criticism of the way in which this body is organised.
SwedishExemplet med SEM 2000 och införandet av det nya systemet ROLEX för att förvalta samtliga externa kontrakt är en utmärkt illustration.
The example of SEM 2000 and the installation of the new ROLEX system to manage all external contracts are good examples of this.
SwedishEn annan illustration är systemet för tidig varning som utvecklats inom Cirefi.
Another example is that of the rapid alert system that was developed within the Centre for Information, Discussion and Exchange on the Crossing of Frontiers and Immigration (Cirefi).
SwedishÄr inte tragedin den 11 september en fruktansvärd illustration på den misslyckade styrningen av världen sedan Berlinmurens fall?
Does the tragedy of 11 September not illustrate the failure of the way in which the world has been managed since the fall of the Berlin wall?
SwedishEn utmaning, men också en illustration av Europas inre kraft.
Germany has been integrated once and for all, and that is something for which we all jointly bear the responsibility and the burden.
SwedishBetänkandet av Hieronymi, som har en viktig plats i denna omprövningsprocess, är också en illustration på debattens komplexitet och betydelse.
Mrs Hieronymi's report devotes much attention to the revision process, while also illustrating the complexity and importance of the debate.
SwedishBetänkandet av Hieronymi, som har en viktig plats i denna omprövningsprocess, är också en illustration på debattens komplexitet och betydelse.
Mrs Hieronymi' s report devotes much attention to the revision process, while also illustrating the complexity and importance of the debate.
SwedishMen det var också en illustration på alla de begränsningar, ja även tvetydigheter, som utmärker den beslutsprocess som är helt och hållet underkastad enhällighetsregeln.
However, it also illustrated all the limitations and ambiguities of a decision-making process based entirely on unanimity.
SwedishEn illustration av 1900-talets tillstånd som den europeiska demokratin befinner sig i.
That is what this Interinstitutional Agreement says in effect, and it just goes to show that democracy in Europe is still languishing in the 19th century.