"ingredienser" English translation

SV

"ingredienser" in English

volume_up
ingrediens {comm. gen.}
SV

ingredienser {plural}

volume_up
ingredienser (also: ingrediens)
De allra flesta av dessa särläkemedel innehåller nya innovativa ingredienser.
The great majority of these orphan medicinal products contain new innovative ingredients.
De orättvisorna gäller till exempel de ingredienser som tillåts.
The inequality concerns the permitted ingredients, for example.
Där handlar det i första hand om ingredienser i alkoholhaltiga produkter.
These predominantly focus on the ingredients of alcohol products.

Synonyms (Swedish) for "ingrediens":

ingrediens

Context sentences for "ingredienser" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDessa gäller användningen av ingredienser i bearbetade produkter och råvarors ursprung.
There are points that concern only the geographical indications report that I want to mention.
SwedishDet hade att göra med att göra en bra blandning av civila och militära ingredienser.
It was about a good mix of civil and military elements.
SwedishÄven om det var mindre tydligt, refererade man ändå till de ingredienser som används vid produktion av vodka.
Reference was made, albeit less clearly, to the raw material used in vodka production.
SwedishAromer och aromgivande ingredienser ska vara säkra och får inte användas i syfte att vilseleda konsumenterna.
Flavourings and flavouring substances must be safe and their use should not mislead consumers.
SwedishJag tror inte att jag skulle kunna lägga till några mer kvalificerade eller positiva ingredienser, och det gör mig stolt.
I do not think I could add any more skilled or positive comments, and that makes me feel very proud.
SwedishKonsumenterna har rätt att få veta exakt vilka ingredienser som ingår i deras mat, och hur den har tillverkats.
Consumers have a right to know exactly what is in their food and the conditions under which it has been produced.
SwedishDet är viktigt att vi ger den rätt ingredienser.
It is essential that we get the mix right.
SwedishDessa ingredienser brinner vid 2 400 grader.
These incendiaries burn at 2400 degrees.
SwedishFörekomsten av dessa ämnen måste anges separat men i samma synfält som benämningen och förteckningen över ingredienser.
Consumers will then be able to choose and to distinguish these products from those which are manufactured exclusively from cocoa.
SwedishOst är gjord av mjölk, och om den innehåller andra ingredienser bör den märkas som ”ostimitation” på förpackningens framsida.
Cheese is made of milk, and if it contains other things, then it must be labelled as an imitation on the front of the packaging.
SwedishEn tydlig märkning som är stor nog att man kan läsa den, och på sitt eget språk, så att man förstår vilka ingredienser som ingår.
What consumers expect is, of course, protection against dangerous additives and an overhaul of those additives that we do use.
SwedishMen när vi i dag diskuterar att det finns ingredienser som tydligen är sämre än andra så skulle jag vilja veta varför.
When it is maintained here, however, that there are some substances which are obviously worse than others, then I should like to know why.
SwedishUnder senare år har användningen av vitaminer och mineraler ökat, men även av ämnen och ingredienser som används på nya sätt.
However, I also understand the arguments put forward by another Member, which at the moment undoubtedly still speak in their favour.
SwedishBland andra ingredienser finns det två som tycks gemensamma för korruptionsfrågan: byråkratin och den bristande insynen i besluten.
There are two factors which appear inevitably to be present in the underworld of corruption: bureaucracy and an absence of transparency in decision-making.
SwedishVi har i årtionden talat om för konsumenterna vilka ingredienser livsmedel och läkemedel innehåller, men inte vad kläderna som de har på sig består av.
For decades, we have informed consumers of the content of foods and medicines, but not of what is contained in the clothes that they wear.
SwedishDet vore därför mer rationellt om man i alla lägen beträffande dessa blandningar noterade ingredienser som är farliga både för hälsan och miljön.
It would therefore make more sense to label these compounds in all cases with information about constituents hazardous to health or the environment.
SwedishInte ens när ett visst land anges som ursprungsland kommer alla ingredienser från det landet.
There is some playing fast and loose here, and food scandals and labelling scams are repeatedly being uncovered.
SwedishI Europa används varje år 38 000 djur för att prova nya ingredienser och slutprodukter för kosmetikaindustrin och därefter dödas de systematiskt.
In Europe, 38 000 animals are used annually for testing new substances and end products of the cosmetics industry, after which they are systematically slaughtered.
SwedishDärför gläder det mig att en rad ändringsförslag från den första behandlingen, exempelvis om att inbegripa ingredienser, inte togs med i denna förordning av rådet.
This is why I am pleased that the Council has not incorporated, in this regulation, a number of amendments proposed at first reading, for example on the inclusion of aids.
SwedishEuropeiska unionens positivlista över produkter som godkänts för bestrålning omfattar för närvarande endast örtkryddor, kryddor och smakgivande ingredienser av vegetabiliskt ursprung.
Currently, the European Union-wide positive list of products authorised for irradiation treatment contains only dried aromatic herbs, spices and vegetable seasonings.