"inlämning" English translation

SV

"inlämning" in English

volume_up
inlämning {comm. gen.}

SV inlämning
volume_up
{common gender}

inlämning
inlämning (also: underkastelse)
Vi stöder den modernisering som kommissionen föreslagit, exempelvis när det gäller att införa elektronisk upphandling och inlämning av anbud.
We support the modernisation proposed by the Commission, for example with regard to the introduction of electronic auctions and the electronic submission of tenders.
Enligt förslaget ska inlämning av uppgifter krävas för den flagg som förs av de fartyg som ansvarar för landningarna (eller deras nationalitet).
According to the proposal, data submissions are to be required by the flag (or nationality) of the vessels responsible for the landings.
Det enda jag begär av dem som utarbetar resolutionerna är att de ser till att skriva ned dem innan tidsfristen för inlämning gått ut i stället för efter.
The only thing I would ask of those who draft resolutions is that they make a point of writing them down before the deadline for submission rather than after it.

Context sentences for "inlämning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVal av vice talmän (tidsfrist för inlämning av nomineringar): se protokollet
Election of Vice-Presidents (deadline for submitting nominations): see Minutes
SwedishJag erinrar om att tidsfristen för inlämning är fastställd till i kväll kl.
I remind you that the deadline for tabling amendments is set for this evening at 9 p. m.
SwedishUtskottens sammansättning (tidsfrist för inlämning av ändringsförslag): se protokollet
Membership of committees (deadline for tabling amendments): see Minutes
SwedishEtt område som jag ändå anser vara mycket viktigt är inlämning av statistiska uppgifter.
Nevertheless, one area that is very important to me is data provision.
SwedishDen mekanism för inlämning av rapporter som upprättas i artikel 22 är bra.
The mechanism established in Article 22 for submitting reports is a good one, in my opinion.
SwedishTidsfristen för inlämning av ändringsförslag till detta förslag går ut tisdag kl.
The deadline for tabling amendments to this proposal will be 12 noon on Tuesday, 21 October 1997.
SwedishTidsfristen för inlämning av ändringsförslag fastställs därmed till torsdagen den 10 maj kl.
This means that the deadline for tabling amendments would be 12 noon on Thursday 10 May.
SwedishTidsfristen för inlämning av ändringsförslag till detta förslag går ut tisdag kl. 12.00.
The deadline for tabling amendments to this proposal will be 12 noon on Tuesday, 21 October 1997.
SwedishTidsfristen för inlämning av ändringsförslag fastställs därmed till torsdagen den 10 maj kl. 12.00.
This means that the deadline for tabling amendments would be 12 noon on Thursday 10 May.
SwedishVal av vice talmän (tidsfrist för inlämning av nomineringar): se protokollet
Election of Vice-Presidents of the European Parliament (deadline for submitting nominations): see Minutes
SwedishSå från och med år 2006 gäller kostnadsfri inlämning för alla bilar, kostnadsfri för den sista ägaren.
As from 2006, therefore, all vehicles should be handed in at no cost to their last owners.
SwedishTitta dessutom på förslaget till betänkande, i det nämns en tidsfrist för inlämning av ändringsförslag.
Look at the draft report - it even allows for amendments to be tabled.
SwedishVal av kvestorer (tidsfrist för inlämning): se protokollet
Election of Quaestors of the European Parliament (deadline for submitting nominations): see Minutes
SwedishNaturligtvis, och enligt sunt förnuft, uppskjuts tidsfristen för inlämning av ändringsförslag.
It is only common sense that the deadline for tabling amendments must be extended, and that will be done.
SwedishJag är för gratis inlämning.
I am in favour of collection free of charge.
SwedishBland dessa förslag finns det ett som gäller inrättandet av ett kontor för inlämning av förslag, vilket absolut är ett steg i rätt riktning.
Within these proposals there is one for establishing a tabling office, which is definitely a step in the right direction.
SwedishEnligt förslaget ska inlämning av uppgifter krävas för den flagg som förs av de fartyg som ansvarar för landningarna (eller deras nationalitet).
According to the proposal, data submissions are to be required by the flag (or nationality) of the vessels responsible for the landings.
SwedishJag förstår av förslaget som fru Green just lämnat att inlämning av ändringsförslagen på onsdagsmorgonen skulle innebära att omröstningen skall ske på torsdag.
I gather from Mrs Green's proposal that if the amendments are to be tabled by Wednesday morning, the vote would be held on Thursday.
SwedishDet tar minst en månad att få en del av de handlingar som krävs, medan perioden för inlämning av projekt löper ut i slutet av den månaden.
At least a month is needed for some of the documents requested, while the appropriate session for submitting projects is due to finish at the end of that month.
SwedishOm systemet med kostnadsfri inlämning tillämpas kommer det också att visa sig att kostnaderna för behandling kommer att sjunka avsevärt.
If the system of delivering cars to treatment facilities without any cost is applied, it will also transpire that the cost of processing will come down considerably.