"inte ta hänsyn till" English translation

SV

"inte ta hänsyn till" in English

SV inte ta hänsyn till
volume_up
{verb}

Similar translations for "inte ta hänsyn till" in English

inte adverb
English
inte
English
inte preposition
English
ta verb
hänsyn noun
till adjective
English
till adverb
English
till preposition
till pronoun
English
...till pronoun
English
noun
English
tå- adjective
English

Context sentences for "inte ta hänsyn till" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm dessa expertrapporter inte var av intresse skulle man givetvis inte ta hänsyn till dem.
If those expert reports were of no interest, they obviously would not be consulted.
SwedishAtt inte ta hänsyn till Egyptens kultur, identitet eller suveränitet är orealistiskt.
It is unrealistic not to take account of the culture, identity and sovereignty of Egypt.
SwedishDe har misslyckats genom att inte ta hänsyn till vissa geografiska och demografiska problem.
They fail to take specific geographical and demographic problems into account.
SwedishAtt inte ta hänsyn till det skulle vara oansvarigt.
The world order has changed, and to ignore this would be irresponsible.
SwedishMen naturen kan inte ta hänsyn till dagliga politiska nödvändigheter.
Nature, however, can take no account of every-day political necessities.
SwedishDet är en respektabel åsikt, men vi kan inte ta hänsyn till den.
It is a very respectable opinion, but it cannot be taken into account.
SwedishBetänkandet skulle inte ta hänsyn till små företag. Det måste jag absolut avvisa.
People have said that the report does not take account of small retailers, a claim which I absolutely reject.
SwedishDet är mycket oartigt av dem att inte ta hänsyn till detta.
It is very disrespectful of them not to take this into account.
SwedishJag tror emellertid att det är vår uppgift och att det handlar om vår ära att inte ta hänsyn till detta.
However, I believe that it is our duty and a matter of our honour not to take them into account.
SwedishI ett ögonblick är vi för att ta hänsyn till bränsleeffektiviteten, och i nästa stund beslutar vi oss att inte ta hänsyn till den.
At one moment we are in favour of taking efficiency into account, the next we decide not to.
SwedishEn europeisk politik för dessa områden kan inte ta hänsyn till de stora skillnader som finns mellan medlemsstaterna.
A European policy in these areas cannot take account of the great differences that exist between the Member States.
SwedishDet är en principfråga, och vi uppmanar våra kolleger att inte ta hänsyn till nationell partipolitik.
It is a question of principles, and we would like to call upon our colleagues to set aside national party political considerations.
SwedishTyvärr lyckades man inte ta hänsyn till den geopolitiska situationen vid revideringen av bilagorna om de transeuropeiska energinäten.
Regrettably, the revision of the TEN-E annexes failed to take the geo-political situation into account.
SwedishSka vi inte ta hänsyn till det?
SwedishÄven om det inte förutses av arbetsordningen, herr Mombaur, är det omöjligt att inte ta hänsyn till meningsyttringar som är så vänliga som er.
Even if not provided for in the Rules of Procedure, Mr Mombaur, it is impossible to ignore such courteous remarks.
SwedishDet är ingen mening för oss att upprepa övningen, men det skulle vara lika dumt av oss att inte ta hänsyn till dessa slutsatser.
It makes no sense for us to repeat the exercise, but equally it would make no sense for us not to take account of these findings.
SwedishAv detta skäl var det ingen kompensation och man kan inte ta hänsyn till de tekniska åtgärderna i beräkningen av det fleråriga utvecklingsprogrammet.
For this reason, there was no compensation, and the technical measures cannot be taken into account for the calculation of MAGPs.
SwedishDe av er som kommer att rösta för att inte ta hänsyn till de nederländska och franska väljarna borde skämmas!
Shame on those of you who will vote for overruling the Dutch and French voters! The SOS Democracy Intergroup has started a minority report.
SwedishMissbrukar Google sin monopolställning genom att inte vilja agera i detta ärende och inte ta hänsyn till vissa rättsliga bestämmelser som gäller inom gemenskapen?
Is Google abusing its monopoly by refusing to cooperate in this case and failing to take account of European legal regulations?
SwedishVi anser att ministerrådet visar förakt mot parlamentet genom att inte ta hänsyn till detta, och det ökar ju också kostnaderna helt orimligt.
We think that the Council of Ministers shows contempt for Parliament by not taking account of this, because it causes expenditure to increase quite unreasonably.