"intryck" English translation

SV

"intryck" in English

SV intryck
volume_up
{neuter}

intryck (also: tryckning, avtryck, märke, känsla)
Detta oangenäma intryck avspeglades senare i mediernas kommentarer till händelsen.
This unpleasant impression was subsequently reflected in media comments on the event.
Det finns verkligen ingen anledning att göra intryck av att så är fallet.
There is really no reason to give the impression that this is the case.
Enligt det intryck massmedia ger verkar inte ens vår regering känna till denna plan.
In fact, the impression given by the press is that not even our government knows.
intryck (also: effekt, följd, betydelse, innebörd)
volume_up
effect {noun}
Om vårt bestående intryck är övervägande negativt kommer detta att påverka vårt arbete i motsvarande grad.
If we are left with an overwhelmingly negative impression, then this will have a corresponding effect on our work.
Den massiva militära närvaron kring Irak och retoriken från Bush har gjort intryck på Saddam.
The massive military presence around Iraq, and Bush's rhetoric, have finally had their effect on Saddam.
Denna effekt är oacceptabel, och intrycket är absolut felaktigt.
This effect is unacceptable and that impression totally erroneous.

Context sentences for "intryck" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag får intryck av att man tidigare knappast har brytt sig om fiskarnas vädjanden.
It seems to me that scant notice was taken of appeals by fishermen in the past.
SwedishG8 gav inte intryck av ett kraftfullt Europa som skulle kunna påverka några beslut.
The G8 summit did not give the idea of a Europe able to back up its decisions.
SwedishLannoye har alltid gjort intryck på mig med sin enorma kunskap i ekologi.
Mr Lannoye has always impressed me with his huge knowledge of ecological matters.
SwedishFör att göra det måste det vara en förebild som andra stater skulle kunna ta intryck av.
In order to achieve this, she must set an example that other states can emulate.
SwedishJag har ett intryck av att viss förvirring har uppstått.
. - (FR) Mr President, it seems to me that there has been some confusion.
SwedishDen sympati man har visat er här i kammaren har gjort stort intryck på mig.
I was most impressed by the strength of feeling Parliament has expressed towards you.
SwedishJag har fått intryck av att ämnen av den här sorten passar henne som hand i handske.
I have a feeling that this type of subject matter is right up her street.
SwedishJag vet inte om ni har tänkt på, att man ofta får fel första intryck av folk.
I don't know if you've ever noticed this, but first impressions are often entirely wrong.
SwedishLagstiftning på livsmedelsområdet bör baseras på fakta, inte på intryck.
Legislation in the area of food should be based on facts, not impressions.
SwedishJag tror att en ärlig bedömning av utskottets arbete skulle ge ett blandat intryck.
An honest assessment of the committee’s work to date would give a mixed picture, I believe.
SwedishJag tror att en ärlig bedömning av utskottets arbete skulle ge ett blandat intryck.
An honest assessment of the committee’ s work to date would give a mixed picture, I believe.
SwedishDet är en svår uppgift och vårt intryck är att kommissionen har varit överdrivet pragmatisk.
It was a difficult task, and we think the Commission has been too pragmatic.
SwedishEn sista sak: det som sas om Europas grannar gjorde intryck på mig.
One last word: I was struck by what has been said about Europe's neighbours.
SwedishYrkandet för en aktivare politik från myndigheternas sida ger ett mycket märkvärdigt intryck.
An appeal in favour of a more pro-active government policy comes across as very odd.
SwedishDe som kom fick ett positivt intryck av de åtgärder som pågick.
Those who came were positively influenced by the measures they saw in operation.
SwedishDet innebär inte att Europaparlamentet inte har gjort något intryck på reformen.
The result is clear: more free trade where sugar is concerned.
SwedishMed ert överseende skulle jag vilja delge er några av mina första intryck.
If I may beg your indulgence, I would like to share some of my initial impressions with you.
SwedishVi har gjort en halv miljard intryck genom PR för märket Purple Moon.
We've made half-a-billion impressions with marketing and PR for this brand, Purple Moon.
SwedishDet betydde att vi hade gjort intryck långt utanför den vetenskapliga världen.
It means we made cultural impact as well as scientific impact.
SwedishSjömännens intryck är att sanktionerna är olika, även när två fel är identiska.
Fishermen feel that, even when two identical mistakes are made, the penalties imposed are different.