"iordningställa" English translation

SV

"iordningställa" in English

SV iordningställa
volume_up
{verb}

Så gott som varje stat i USA antingen har en lag om elektroniska underskrifter eller är i färd med att iordningställa en.
Almost all US states either have an electronic signature law in place or are preparing one.

Synonyms (Swedish) for "iordningställa":

iordningställa
Swedish

Context sentences for "iordningställa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSå gott som varje stat i USA antingen har en lag om elektroniska underskrifter eller är i färd med att iordningställa en.
Almost all US states either have an electronic signature law in place or are preparing one.
SwedishEtt mångsidigt avtal gällande huvudsakligen järnvägarna, inte bilarna, måste alltså träffas så att dessa länder kan iordningställa sina järnvägsnät.
In other words there must be a superordinate multilateral agreement, mainly concerning the railways and not cars, to enable these countries to one day sort out their rail network.
SwedishOch naturligtvis kan kommissionen utöva mycket starkare påtryckningar på myndigheterna, i synnerhet de lokala och regionala, för att de skall iordningställa moderna och skyddade platser för avfall.
And, of course, it can exert greater pressure on authorities, especially local and regional authorities, to build modern, protected areas for rubbish.
SwedishJag anser också att byrån och kommissionen bör iordningställa ett ramverk som syftar till att underlätta en högre grad av samarbete mellan dem och undvika dubbelarbete.
I also feel that the Agency and the Commission need to put in place a framework in order to facilitate greater cooperation between them and avoid duplication of each other's work.