"jättebra" English translation

SV

"jättebra" in English

SV jättebra
volume_up
{adjective}

1. slang

jättebra (also: toppen, jättekul)
volume_up
ace {adj.} [Brit.] [slg.]
jättebra (also: mycket bra, underbar)
volume_up
magic {adj.} [Brit.] [slg.]
jättebra (also: stygg, toppen, finfin, retsam)
volume_up
wicked {adj.}

2. other

jättebra (also: prima, super)
jättebra (also: prima)
volume_up
bang-up {adj.} [Amer.]
jättebra (also: super-)
volume_up
banner {adj.} [Amer.]
jättebra (also: ordentlig, omsorgsfull, effektiv, noggrann)
volume_up
neat {adj.}
So this is really neat.
jättebra (also: kanon, toppen)
Grattis till ett jättebra framträdande.
Congratulations on a terrific performance.
The spaghetti for eight is terrific.
jättebra
Men är du intresserad av Turkiet så är den här jättebra.
But if it's Turkey you're interested in, um, this one, on the other hand, is very good.
Grundtanken, att införa en gemensam europeisk bolagsform för privata bolag, är jättebra.
The basic idea of introducing a common European company form for private companies is a very good one.

3. colloquial

jättebra (also: cool, fantastisk, jättesnygg)
volume_up
cool {adj.} [Amer.] [coll.]

Synonyms (Swedish) for "jättebra":

jättebra

Context sentences for "jättebra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSå ur den här synvinkeln är det jättebra att bloggar och wikis producerar kunskap.
So from this perspective, having blogs and wikis produce knowledge has been great.
SwedishDen här typen av studier publiceras regelbundet av forskare och de är jättebra.
And so these kinds of studies are routinely published by scientists and they're great.
SwedishNu säger jag, åh, jättebra förhinderstrategi, låt oss sluta behandla människor?
Now, am I saying, "Oh, well, great prevention strategy. ~~~ Let's just stop treating people."
SwedishOch det är jättebra därför att de kan samla in offentlig information.
And it's great simply because they can gather open source intelligence.
SwedishAtmosfär är jättebra för oss; det tillåter oss att överleva här på jorden.
Atmosphere is great for us; it allows us to survive here on Earth.
SwedishDet är en jättebra övning för att förbättra kvalitén på sitt lyssnande.
It's a great exercise for improving the quality of your listening.
SwedishVi är jättebra på att prata i detta parlament, men vi är inte lika bra på att skrida till handling.
We are great at talking in this House, but we are not so good at action.
SwedishDu sa till nån att konstmarknaden går dåligt och vi betalar jättebra.
You said this is a slow period in the art market and we would take VER Y good care of you, right?
SwedishDet är jättebra att träffas i verkligheten också såklart, om möjligt.
It's great to meet you in real life too of course, if possible.
SwedishDe har något som heter "otaku" -- det är ett jättebra Japanskt ord.
They have something I call "otaku" -- it's a great Japanese word.
Swedish(Skratt) Men det är en jättebra föresats att ha i ett förhållande.
(Laughter) But it's a great intention to have in a relationship.
SwedishJättebra, då vet jag det och kan spara tid i framtiden.
That is excellent, now I know and will be able to save time in the future.
SwedishDet smakar jättebra inom det landets gränser. ~~~ Men fullkomligt avskyvärt överallt annars.
It tastes great within the borders of that country, but absolute shite if you take it anywhere else.
SwedishEn jättebra snickare byggde allt det här och ni ser att vi fick det att se ut som ett piratförråd.
A great carpenter built all this stuff and you see, we made it look sort of pirate supply-like.
SwedishJag tror säkert att ni kommer att komma jättebra överens.
Frankly, I think you are going to get on really well with each other.
SwedishSkulle det inte vara jättebra om våra kroppar kunde regenereras?
Wouldn't it be great if our bodies could regenerate?
SwedishOch de förväntar sig att dessa människor som arbetar för dem skall göra ett jättebra jobb -♪ hoppas jag åtminstone.
And they expect these people who work for them to do great work -- I would hope, at least.
SwedishJag vill även passa på och tacka András Kármán från det ungerska ordförandeskapet som gjort ett jättebra arbete.
I would also like to thank Mr Kármán from the Hungarian Presidency, who has done a splendid job.
Swedish. - Praktiken är jättebra.
At free time, she has also practiced at a sports injury clinic in Halmstad BK. - The internship is great.
SwedishSå, "Klang är tid och mening" - ett jättebra citat.
So, "Sonority is time and meaning" -- a great quote.