"kabel" English translation

SV

"kabel" in English

volume_up
kabel {comm. gen.}

SV kabel
volume_up
{common gender}

1. general

kabel
volume_up
cable {noun}
Angående: Utökning av tillämpningsområdet för kabel- och satellitdirektivet från 1993
Subject: Extension of the 1993 Cable and Satellite Directive
Som ett resultat av det, stoppade landets kabel-tv-operatör sändningen av sju kanaler.
As a result, the country's cable providers stopped broadcasting seven channels.
Instämmer kommissionen med att kabel- och satellitdirektivets 93 / 83 / EEG
Does the Commission agree that the Cable and Satellite Directive 93/ 83/ EEC
kabel (also: kätting, tross)
volume_up
hawser {noun}
kabel (also: ledare, bly, ledning, tips)
volume_up
lead {noun}
Den trådlösa utvecklingen går snabbt och ger oss tillgång till ett brett spektrum av tjänster, utan att vi behöver vare sig sladd eller nedgrävd kabel.
Developments in wireless technology are moving swiftly, providing access to a broad spectrum of services devoid of leads or underground cables.
kabel (also: bana, bransch, fil, tråd)
volume_up
line {noun}
kabel (also: ledning, energiknippe)

2. automotive: "för att sätta igång batteri"

kabel
volume_up
booster cable {noun} (jumper cable)

Synonyms (Swedish) for "kabel":

kabel

Context sentences for "kabel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDenna kabel kopplar samman de baltiska staterna med EU:s energisystem.
This link connects the Baltic States with the EU’s energy systems.
SwedishKabel-X-tekniken ska också testas på markytan och personal från Utsikt Nät ska utbildas.
The Kable-X technology will also be tested on the surface, and workers from Utsikt Nät will be trained.
SwedishDet audiovisuella landskapet har förändrats radikalt av satelliter, kabel-TV, digitala sändningar, Internet och mobiltelefoner.
Mr President, ladies and gentlemen, the ‘ Television without Frontiers ’ Directive is, without doubt, one of the success stories of the European Union.
SwedishDen trådlösa utvecklingen går snabbt och ger oss tillgång till ett brett spektrum av tjänster, utan att vi behöver vare sig sladd eller nedgrävd kabel.
Developments in wireless technology are moving swiftly, providing access to a broad spectrum of services devoid of leads or underground cables.
SwedishI samarbete med Linköpings kommun passar man också på att plocka upp kabel, bland annat gamla kraftkablar, på ställen där det ska grävas av andra anledningar.
In collaboration with the municipality of Linköping there is also an opportunity to dig up cables, for example old power cables, in places where excavation will be carried out for other reasons.
SwedishTvå olika tekniker ska testas i Linköping, dels vanlig grävning, där man kräver upp kabeln i hela dess längd, men också en österrikisk teknik kallad kabel-X.
Two different technologies will be tested in Linköping: normal digging on the one hand, where the entire length of the cables is excavated, and another using an Austrian technology called Kable-X.