"kamrater" English translation

SV

"kamrater" in English

volume_up
kamrater {comm. gen.}
EN

SV kamrater
volume_up
{common gender}

kamrater (also: make, handbok, motstycke, riddare)
Tack vare er återfick femton av mina kamrater och jag friheten.
Thanks to you, fifteen of my companions and I found freedom.
Genom idrotten lär vi oss respekt för kamrater, motståndare och regler, och vi lär oss solidaritet, företagsamhet och kollektiv disciplin.
Through sport, we attain respect for companions, opponents and rules, and we attain solidarity, an enterprising spirit and collective discipline.
Så är det till exempel med hästen, som är en av människornas urgamla kamrater.
So it is, for example, with horses, one of mankind's oldest companions, and that is a particularly strong example as often man would not have advanced without horses.

Synonyms (Swedish) for "kamrater":

kamrater
Swedish

Context sentences for "kamrater" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEuropeiska kamrater, fråga inte för vem klockan klämtar: den klämtar för dig.
European comrades, do not ask for whom the bell tolls: it tolls for thee.
SwedishEuropeiska kamrater, fråga inte för vem klockan klämtar: den klämtar för dig.
Many regions in our countries are undergoing the start of this process.
SwedishPresident Vladimir Voronin och hans kamrater måste förbinda sig till detta.
President Voronin and his comrades must commit to that cause.
SwedishDet är de, eller deras kamrater, som nu ger oss lektioner i " mänskliga rättigheter "!
And they, or their fellow travellers, are the ones who come and give us lessons in 'human rights '!
SwedishVi är alla kamrater i ett visst avseende, och det är så jag menar det.
We are all comrades in a certain sense and that is how I mean it.
SwedishKamrater och kolleger i detta parlamentet, vi behöver allmänhetens stöd för Europeiska unionen.
Comrades and colleagues in this Parliament, we need public support for the European Union.
SwedishMina europeiska kamrater! Känner ni till denna period i historien?
My fellow Europeans, are you familiar with this period of history?
SwedishDe klarar inte av att gå ned på puben och berätta för sina kamrater att de har fått bröstcancer.
They cannot cope with going down to the pub to tell their mates they have got breast cancer.
SwedishMina kamrater, de som har talat före mig, har sagt det och tvingar mig att upprepa det.
Previous speakers have mentioned this and I must repeat it.
SwedishTack vare er återfick femton av mina kamrater och jag friheten.
Thanks to you, fifteen of my companions and I found freedom.
SwedishNi kan redan i morgon göra något för era kamrater!
You have it in your power to do something tomorrow for your comrades!
SwedishVi har alla våra egna uppfattningar, våra egna principer, våra egna kamrater och våra egna intressen.
We all have our own points of view, our own principles, our own comrades, and also our own interests.
SwedishVi har en del att göra upp med honom om, eftersom tusentals av våra irakiska kamrater var hans första offer.
We have a score to settle with him because our thousands of Iraqi comrades were his first victims.
SwedishFör honom är det näst intill omöjligt att i rullstol ta sig till skolan eller leka med sina kamrater.
He now finds it almost impossible to get to school or to play with his friends from within his wheelchair.
SwedishMina kamrater kommer litet senare att ta upp andra frågor.
My colleagues will comment on these issues later.
SwedishNi har inte bara varit utmärka samarbetspartner hela vägen, utan också goda vänner och goda kamrater.
You have not only been very good collaborators and partners in all of this but also good friends and good sports.
SwedishDärför stöder jag och mina kamrater i det europeiska socialdemokratiska partiets grupp helhjärtat kommissionens initiativ.
That is why - together with my fellow European Socialists - I am fully supporting the Commission's initiative.
SwedishVårt parlament måste kräva frigivning av Hamma Hammami och hans kamrater samt respekt för artikel 2 i avtalet.
Parliament must demand the release of Hamma Hammami and his co-defendants, and that Article 2 of the Agreement be respected.
Swedish29 av deras kamrater skadades allvarligt.
29 of their comrades were seriously injured.
SwedishKort sagt, att i dem se våra dagliga kamrater med vilka vi, hand i hand, på ett ansvarsfyllt sätt kan gå mot framtiden.
In short, we should consider them our partners in everyday life, link hands with them and work together towards a fairer future.