"kapa" English translation


Did you mean: kåpa
SV

"kapa" in English

SV kapa
volume_up
[kapade|har kapat] {verb}

1. general

Är ni beredd att kapa navelsträngen mellan idrotten och den professionella verksamheten?
Are you willing to cut the umbilical cord between sport and professional activity?
Ni försöker bota huvudvärken genom att kapa av huvudet.
You're trying to cure the headache by cutting off the head.
De måste kapa kostnader, men under vilka förutsättningar?
Cost cutting is certainly involved, but on what terms is that possible?

2. colloquial

Med detta nationalistiska försök att kapa debatten misstänkliggör han bara sig själv som demokrat.
With this nationalist attempt to hijack the debate, he shows that his credentials as a democrat are suspect.
kapa? betänkandet på den taiwanesiska lobbyns vägnar.
My only criticism is that an attempt has been made to hijack the report on behalf of the Taiwan lobby.
kapa? betänkandet på den taiwanesiska lobbyns vägnar.
My only criticism is that an attempt has been made to hijack the report on behalf of the Taiwan lobby.

Synonyms (Swedish) for "kapa":

kapa

Context sentences for "kapa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet innebär: vi skall kapa de finansiella stöden, även vad gäller Tacis-medlen, herr kommissionär.
This means, Commissioner, that we must stop financial payments, including TACIS funds.
SwedishInget planeras till exempel för att kapa de kända demokratiska underskotten.
There are no prospects, for example, for filling in the democratic deficits that we are all aware of.
SwedishTill vilket pris som helst bör man kapa vingarna av protektionismen.
Protectionism must have its wings clipped, whatever the cost.
SwedishDe måste kapa kostnader, men under vilka förutsättningar?
Cost cutting is certainly involved, but on what terms is that possible?
SwedishNi försöker bota huvudvärken genom att kapa av huvudet.
You're trying to cure the headache by cutting off the head.
SwedishTrots denna nedslående bild vinner vi inget på att kapa alla kommunikationskanaler till Uzbekistan.
Despite this bleak picture, nothing is to be gained by cutting off all channels of communication with Uzbekistan.
SwedishDet här kanske kan kapa av nån dag eller två.
This should shave a couple of days off.
SwedishParasiterna nöjer sig inte med att ha störtat oss ned i krisen, nu vill de exploatera den för att kapa åt sig ännu fler miljarder.
Not content with having precipitated the crisis, these parasites now want to exploit it to rake in further billions.
SwedishSedan en tid tycks det emellertid som om man överväger att kapa dessa ben och hindra den att fortsätta gå.
It has seemed for some time, however, that deliberate moves are under way to chop off those feet, thereby stopping the sector in its tracks.
SwedishAtt kapa övertidstimmar har vi krävt länge och med rätta. Det leder absolut till högre sysselsättning.
A reduction in the amount of overtime is something which we have quite rightly promoted for many years, since this will doubtless lead to greater employment opportunities.
SwedishFolkhälsan får inte bli en fråga som står på spel i den maktkamp som syftar till att varje dag ytterligare kapa åt sig nya befogenheter till förfång för medlemsstaterna.
Public health must not be put at stake in a power struggle designed to scrape together more new powers every day, to the detriment of the States.
SwedishLoméavtalet inbegriper den hör möjligheten, men den används bara restriktivt, och det på goda grunder, för det är alltid bättre att fortsätta prata i stället för att kapa förbindelserna.
The Lomé agreements include this possibility, but for good reasons it is only used with restraint, because it is always better to keep talking than to break off relations.