SV klara sig
volume_up
{verb}

klara sig (also: härma, imitera, erbjuda, titta på)
I sakernas nuvarande tillstånd kan man tyvärr inte klara sig utan detta samarbete.
In the current state of affairs, we can unfortunately not do without it.
I praktiken skulle dock denna kammare kunna klara sig med samma tidning under ett helt år.
In practice, however, this House could make do with one newspaper for a whole year.
Dock inser vi än en gång att jordbruket inte kan klara sig på egen hand.
However, we are all aware, once again, that farming cannot do it alone.
klara sig (also: klara sig ekonomiskt)
Många har utvecklat raffinerade kompensationsmetoder för att klara sig.
Many have come up with elaborate compensatory techniques to get by.
Många gånger är det omöjligt att klara sig på egen hand, och därför behövs dessa instrument.
Often people simply cannot get by on their own; hence the need for these measures.
Hur skall personer som Van Buitenen kunna klara sig i framtiden?
Will they get caught?
klara sig (also: leda, tygla, ordna, behandla)
Om EU inte kan klara sig på de pengar som man får måste man dra åt svångremmen.
If Brussels cannot manage on the money it gets, then it needs to tighten its belt.
I Danmark arbetar människor effektivt, så landet kan klara sig med kortare arbetstider.
In Denmark, people work efficiently, so the country can manage with shorter working hours.
Jusjtjenkos läger kan för övrigt inte heller klara sig utan samma grad av EU-stöd.
Incidentally, the Yushchenko camp cannot manage without the same level of European backing either.
klara sig (also: äga rum, lyckas, lossna, bli av)
klara sig (also: fara, ha det)
I min fråga försökte jag uttrycka den oro som många av ledamöterna känner för hur regionalpolitiken kommer att klara sig inom ramen för den nya budgeten.
In my question I tried to convey the concerns felt by many Members as to how regional policy will fare in the framework of the new budget.
Många har utvecklat raffinerade kompensationsmetoder för att klara sig.
Many have come up with elaborate compensatory techniques to get by.
Många gånger är det omöjligt att klara sig på egen hand, och därför behövs dessa instrument.
Often people simply cannot get by on their own; hence the need for these measures.
Hur skall personer som Van Buitenen kunna klara sig i framtiden?
Will they get caught?
to muddle through
Some of them will pull through.
Ekonomin i dessa länder måste nu ligga under piskan och växa enormt och kontinuerligt i många år för att klara sig.
The economies of these countries will now have to be under the whip and grow like crazy on a consistent basis for many years in order to pull through.
klara sig (also: rusa fram, resa, åka, fara)
klara sig
volume_up
to make do {vb} [idiom]
I praktiken skulle dock denna kammare kunna klara sig med samma tidning under ett helt år.
In practice, however, this House could make do with one newspaper for a whole year.
Den fattiga befolkningen får klara sig med en utdragen humanitär nödhjälp.
The poor population has to make do with emergency humanitarian aid.
Från och med nu kommer de omöjligt att klara sig med en sådan klen budget som den vi har erbjudits.
From now on they will be unable to make do with such a feeble budget as the one we are being offered.

Synonyms (Swedish) for "klara sig":

klara sig
Swedish

Similar translations for "klara sig" in English

klara verb
sig pronoun

Context sentences for "klara sig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBättre sent än aldrig eftersom alla företag måste göra sig klara för 2000-talet.
Better late than never because all companies must be primed for the 21st century.
SwedishDen ska klara både att ta sig fram utmed en linje på golvet och igenom en labyrint.
It has to successfully move along a line on the floor, and traverse a labyrinth.
SwedishDetta visar att en medlemsstat som står inför en tragedi inte måste klara sig själv.
This is proof that, when faced by a tragedy, no Member State will be left alone.
SwedishTjänstedirektivet handlar om hur Europa skall klara sig i en globaliserad värld.
The Services Directive is about how Europe is to hold its own in a globalised world.
SwedishKanske andra stora länder skulle klara sig bättre än Frankrike i detta avseende.
Perhaps other large countries would benefit more than France in this matter.
SwedishI dessa kristider kämpar många transportföretag för att klara sig på marknaden.
In this time of economic crisis many transport firms are fighting to stay in the market.
SwedishFöljaktligen visste hon inte hur hon skulle kunna klara sig månaden ut.
You may ask me what the connection is with Mrs Paciotti's report on data protection.
SwedishOm en kvinna bara får möjligheter, kommer hennes barn och familj att klara sig bättre.
If a woman is empowered, her children and her family will be better off.
SwedishDen huvudsakliga frågan i Japan är fortfarande: kommer man att klara sig ur bankkrisen?
In Japan, the main issue is still whether the Japanese can overcome the banking crisis.
SwedishEuropa kan klara sig ur krisen, men inte genom att stå kvar på samma plats som idag.
Europe can overcome the crisis, but not by standing still and remaining where we are today.
SwedishFrågan är snarare hur man skulle kunna klara sig utan gas från djävulen.
The issue is, rather, that of how gas from the Devil can be done without.
SwedishEn tredje punkt som är svårt att klara sig utan är en framtidssyn på Europa.
A third point which is lacking is a vision for the future of Europe.
SwedishEuropeiska unionens äldre medlemsstater lämnar de nya medlemsstaterna att klara sig själva.
The older Member States of the European Union leave the new Member States to themselves.
SwedishVi behöver ett program för unionen, som hjälper småföretagen att klara sig på den inre marknaden.
We need a Union programme to help SMEs to become networked in the internal market.
SwedishDe behöver endast bli tillsedda under de första 12 dagar från födseln, innan de kan klara sig själva.
They only need 12 days from the moment they're born until they're on their own.
SwedishHur kan man tro att man kan klara sig utan parlamentets åsikt i denna för samhället känsliga fråga?
How can Parliament's voice possibly be ignored over this socially sensitive dossier?
SwedishMiljöministrarna, som ofta är mycket ambitiösa, får i många fall klara sig själva.
The environment ministers, who are often very ambitious, are in many cases left to their own devices.
SwedishOm det finns någon som inte kan klara sig själv så är det du.
If there's anyone in this world who cannot take care of himself, it is you.
SwedishFörsök att klara sig undan med den möjligen något billigare bestrålningen måste absolut förhindras.
We must veto any attempts to rely on irradiation instead because it might be cheaper.
SwedishDet finns andra länder som visat sig klara det litet sämre.
There are other countries which appeared far less capable of doing this.