"klara sig undan" English translation

SV

"klara sig undan" in English

SV klara sig undan
volume_up
{verb}

klara sig undan (also: fly, smita undan, komma undan, läcka ut)
Man kan undkomma bränder, och om man kan simma har man en chans att klara sig undan översvämningar.
You can escape from fire, Mr President, and if you can swim, you can get away from floods.

Similar translations for "klara sig undan" in English

klara verb
sig pronoun
undan adverb
English

Context sentences for "klara sig undan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFörsök att klara sig undan med den möjligen något billigare bestrålningen måste absolut förhindras.
We must veto any attempts to rely on irradiation instead because it might be cheaper.
SwedishBara fastighetsägare, ju större desto bättre, kan klara sig undan och till och med tjäna på inflationen.
Only property owners, and the bigger the better, can survive and even profit from inflation.
SwedishHjälpen skapar förpliktelser, men allt tyder på att presidenten försöker klara sig undan.
The aid creates obligations but all the indications are that the president is trying to wriggle out of them.
SwedishBara fastighetsägare, ju större desto bättre, kan klara sig undan och till och med tjäna på inflationen.
And having said that, please allow me to focus on my observations relating to the economic aspect.
SwedishOm någon därför har två avtal, alltså en person med två arbeten, kan de klara sig undan begränsningen helt oreglerat och oskyddat.
The Working Time Directive is justified as being about health and safety, and in part, it is.
SwedishPå så vis kan ingen kommissionär klara sig undan genom att säga ”Jag är inte ansvarig.
Thus, no Commissioner will get away with saying ‘I am not responsible; I did not know what was happening’.
SwedishOm någon därför har två avtal, alltså en person med två arbeten, kan de klara sig undan begränsningen helt oreglerat och oskyddat.
Therefore, if people have two contracts – two jobs, one person – then they can evade the limit, entirely unregulated and unprotected.
SwedishEnvar som försöker beröva oss vår värdighet bör anklagas och pekas ut, och inte få mediestöd för att klara sig undan med dessa intentioner på det sätt som sker.
Anyone who tries to deprive us of our dignity should be reproached and exposed, not provided with media comfort to get away with such intentions in this manner.
SwedishHan menade att varje politiskt system som kunde ge Europa hopp om att klara sig undan med högst tre eller fyra krig per århundrade, vore värt det allra högsta erkännandet.
He believed that any political system that could give Europe a hope of avoiding just three or four wars in a century would deserve the very greatest respect.