"klick" English translation

SV

"klick" in English

EN
volume_up
klick {comm. gen.}

SV klick
volume_up
{neuter}

Context sentences for "klick" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSystemet söker sedan aktivt efter högsta antalet möjliga klick inom din budget.
Then the system will actively seek out the most clicks possible given your budget.
SwedishDu kan också se antalet klick till dina uppgifter genom att välja Visningar.
You can view the number of actual clicks to your listing by selecting 'Views'.
Swedishanger att besökaren klickade på en kostnad per klick-länk i Googles sökmotor.
indicates that the visitor clicked on a cost-per-clicklink on the Google search engine.
Swedishett klick? -shoppingmetod.
Mrs McCarthy has cited the most recent example of Amazon's 'one-click'shopping method.
SwedishMed budgivning med kostnad per klick debiteras du först när någon klickar på din annons.
With cost-per-click bidding, you're charged only when someone clicks your ad.
SwedishGoogle kan tillåta upp till 20 % fler klick per dag än vad som anges i din dagliga budget.
Google may allow up to 20% more clicks in a day than your daily budget specifies.
SwedishDessa klick motsvarar legitima besökare som använder din annons på förväntat sätt.
These clicks represent legitimate visitors accessing your advertisement in expected ways.
SwedishEtt annat sökord, "spabehandling hund" har inte många senaste klick.
Another one of your keywords, "dog pampering," doesn't get a lot of last clicks.
Swedishett klick?-shoppingmetod.
Mrs McCarthy has cited the most recent example of Amazon's 'one-click' shopping method.
SwedishVi var en del av den lilla klick som pekade ut den kommunistiska diktaturen.
We were among the small number who denounced the communist dictatorship.
SwedishDetta motsvarar det högsta belopp du kan betala för ett klick på en annons.
This represents the highest amount that you'll ever pay for an ad click.
SwedishDen andra typen av skillnad uppstår när AdWords-kontot uppvisar färre klick.
The other occurs when your AdWords account shows fewer overall clicks.
Swedishett-klick? shoppingmetod.
One oft-quoted example of such a bad patent is Amazon's 'one-click'shopping method.
Swedishett-klick? shoppingmetod.
One oft-quoted example of such a bad patent is Amazon's 'one-click' shopping method.
SwedishAdWords kostnadsdata visas via fliken "Klick" i rapporten AdWords-kampanjer.
You must tag the actual Destination URL, and not a redirect, for manual tagging to record data.
Swedish(Det leder till högre kostnad per klick för alla målsidor som du har begränsat åtkomsten till.)
(This will cause higher CPCs for any landing page for which you've restricted access.)
SwedishIbland kan AdWords-kontot uppvisa färre klick än webbloggarna.
Occasionally your AdWords account may show fewer clicks than your web logs.
SwedishMed funktionen Autofyll kan du fylla i webbformulär med ett enda klick.
The Autofill feature lets you complete forms with just one click.
SwedishKlick på Google-annonser måste vara ett resultat av äkta användarintresse.
Clicks on Google ads must result from genuine user interest.
SwedishAutofyll: Skapa en profil i Autofyll så kan du fylla i formulär på Internet med ett enda klick.
AutoFill: Create an AutoFill profile to complete forms on the Internet with a single click.