"knä" English translation

SV

"knä" in English

SV knä
volume_up
{neuter}

1. general

volume_up
lap {noun}
Visste jag att jag skulle ha pinkande ungar i knäet, 30 dagar per år -
If I'd known I was gonna have to put up with screaming brats pissing on my lap for 30 days out of the year,

2. "på t.ex. ett rör"

knä (also: armbåge, krök, böj)
volume_up
elbow {noun}

3. anatomy

knä
volume_up
knee {noun}
Terroristhotet kommer därför aldrig att lyckas få demokratin på knä!
The terrorist threat will therefore never succeed in bringing democracy to its knees!
Subpatellar scar, Ieft knee.
Stain on the right knee.

Context sentences for "knä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet skulle ju kunna komma en ordförande som man inte brydde sig om att ligga på knä för.
What is more, a President might come along to whom one preferred not to kowtow.
SwedishDen exempellösa höjningen av oljepriserna hotar att tvinga en hel sektor på knä.
The unprecedented increase in the price of oil risks bringing a whole sector to its knees.
SwedishÄnglarna faller på knä, men inte framför en mänsklig kropp, utan framför en mänsklig själ.
The angels prostrate, not before the human body, but before the human soul.
SwedishTerroristhotet kommer därför aldrig att lyckas få demokratin på knä!
The terrorist threat will therefore never succeed in bringing democracy to its knees!
SwedishDe tog honom, jag vägrade gå, föll på knä och bönföll dem: 'Snälla, döda mig i stället!
They seized him; I refused to go, knelt down and pleaded with them: ”Please kill me instead!
SwedishVi kan inte låta finansmarknadernas terrorism få hela länder på knä.
We cannot allow the terrorism of financial markets to bring whole countries to their knees.
SwedishEn man så hängiven att han utan tvekan går ner på knä och tar kuken i munnen.
He is the man so dedicated... that he will get down on his knees... and put that cock right into his mouth!
SwedishStigande livsmedelspriser kan få regeringar på knä.
on behalf of the ECR Group. - Madam President, rising food prices can bring governments to their knees.
SwedishAlla kan se att det är Mugabe som har fått landet och dess folk på knä.
It is clear for all to see that it is Mugabe who has brought his country and its people to their knees.
SwedishJag vill dock inte att vi skall falla på knä inför några slags föreställningar av den typen.
I do not, however, want us to bow down to any such idols.
SwedishDet går inte att be dem göra saker som skulle tvinga dem på knä, när de redan har enorma problem.
They cannot be asked for things that would bring them to their knees, when they already have huge problems.
SwedishVårt ansvar bör snarare vara att föreslå ett alternativ och vi får inte falla på knä för industrin.
Instead our responsibility must surely be to propose an alternative solution and not to genuflect to industry.
SwedishOch när det gäller ”ni faller på knä, miljoner?” kan jag berätta att över 200 miljoner människor svarar ”nej”.
And, as for 'Do you fall in worship, you millions?', well I can tell you, over 200 million people say 'no'.
SwedishMånga italienska företag, särskilt små och medelstora företag, har tvingats på knä till följd av orättvis konkurrens.
Many Italian companies, especially SMEs, have been brought to their knees due to unfair competition.
SwedishJag tycker att det är upprörande att behöva höra att man uppenbarligen planerar att falla på knä för PVC-industrin i morgon!
I find it shocking to hear that there are obviously plans to bow to the PVC industry here tomorrow!
SwedishJag gillar inte något som får en man på knä.
I don't like anything that puts a man on his knees.
SwedishStäll er på knä med händerna bakom nacken.
Get on your knees and put your hands on your head.
SwedishEuropa kan inte hela tiden gå ner på knä inför USA.
Europe must stop kow-towing to the USA.
SwedishDet tjänar ju inte mycket till att begära att USA ska gå ned på knä så att vi kan mötas på samma nivå.
Now, it makes little sense to demand of the USA that it should go down on its knees, just so that we can speak at the same eye level.
SwedishDenna tragedi har tvingat alla produktionssektorer, små och medelstora företag samt många andra sektorer, på knä.
This tragedy has brought all productive sectors, small and medium-sized enterprises, and various other sectors, to their knees.