"know-how" English translation

SV

"know-how" in English

EN

"know-how" in Swedish

SV know-how
volume_up
{neuter}

1. colloquial

know-how (also: expertis, sakkunskap, kunnande)
Forskning genererar know-how och värden, och denna process måste mätas och utvärderas.
Research generates know-how and values, and this process must be measured and evaluated.
Detta innebär i de nuvarande medlemsländerna att vi kan exportera know-how.
What it will mean for the present Member States is that we will be able to export the know-how.
Jag anser att politiken i större utsträckning måste använda sig av deras know-how och expertis.
I believe that policy-makers should make more use of their know-how and expertise.

Context sentences for "know-how" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishForskning genererar know-how och värden, och denna process måste mätas och utvärderas.
We should also welcome the fact that these issues are being discussed in relation to the Lisbon Strategy.
SwedishSamarbete är ofta ett sätt att dela risker, spara pengar, dela med sig av know-how och snabbare lansera nyheter på marknaden.
Cooperation can often be a way to share risks, save on expenditure, pool expertise and speed up the launching of innovations onto the market.
SwedishEn annan viktig punkt är förbudet mot export och marknadsföring av utrustning och know-how som i praktiken används för tortyr.
Another major point is the ban on exporting, promoting and selling equipment and expertise which is, in practice, to be used for the purposes of torture.
SwedishFör köttexporten måste unionen dessutom stödja motsvarande kylanläggningar i ankomstländerna med know-how och finansiell hjälp.
To make meat exports possible, the Union would also have to provide funding and expertise for the construction of suitable freezing installations in the target countries.
SwedishUtbytet av information och know-how mellan medlemsstater gör det möjligt att snabbt och kanske bättre fatta beslut, bl.a. vid tankrengöring, där en viss anarki råder.
Stress must be placed on transparency with regard to the public, particularly in the event of health risks related to the nature of the pollutant.
SwedishDet ger garantier för att stora och små företag samarbetar, för små företag har inte det know-how och den arbetskraft som krävs för att klara det ensamma.
Indeed, in that way, it is guaranteed that large and small companies will join forces, for small companies do not have the expertise and manpower to go it alone.
SwedishPå grund av sin uppenbara brist på resurser och know-how kan kommissionen varken nu eller i framtiden ha något annat än enbart en samordnande roll i samarbetet om kärnsäkerhet.
Cooperation between the EU, the International Atomic Energy Agency and the Western European Nuclear Regulators’ Association must be stepped up.
SwedishVi kommer att behöva deras kunskaper, know-how och synpunkter vid utvecklingen av förbindelserna med Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Moldavien.
Secretary-General of the Council of the European Union, Javier Solana, deserves our support while he frames a strategy on which the Union’ s foreign and security policy will be based.