"knuff" English translation

SV

"knuff" in English

volume_up
knuff {comm. gen.}

SV knuff
volume_up
{common gender}

Om Ucits-direktivet kan innebära en försiktig knuff i den riktningen är det enligt min uppfattning positivt.
If the UCITS directive can give a gentle nudge to encourage that, then in my opinion that is all to the good.
Du är inte lätt att bromsa, och du behöver oftast ingen knuff framåt.
Commissioner, you will not be easily held back by anyone and you do not usually need nudging.
Självreglering är det centrala begreppet i det här betänkandet, men detta fråntar oss inte rätten att ge utvecklingen en knuff i en viss riktning.
Self-regulation is the central concept in this report, but that does not deny us the right to nudge the trend in a certain direction.
knuff (also: kontakter, stöt, puff, energi)
volume_up
push {noun}
Båda är oerhört viktiga, men innovationen behöver en extra knuff framåt.
Both are extremely important, but innovation needs to get an extra push.
Jag tror de behöver en knuff i rätt riktning.
I believe they need a push in the right direction, major.
Indonesien måste få en knuff i den riktningen.
Indonesia must be given a push in this direction.
volume_up
boost {noun}
Vi vill alltså ge kommissionen en knuff i ryggen, i synnerhet där det handlar om kommissionens initiativrätt.
We therefore want to give the Commission a boost, especially where the Commission's right of initiative is concerned.
Alla håller med om att vi måste ge tjänstesektorn en knuff och det är precis vad det här direktivet kommer att göra.
Everyone agrees that we need to give the services sector a boost. This is exactly what this directive will do.
Alla verkar dock vara ense om att detta är sista chansen att ge järnvägssektorn en rejäl knuff framåt.
Everyone seems to agree, however, that this is the last opportunity to give a real boost to the rail sector.
knuff
volume_up
dig {noun}
knuff (also: stöt)
volume_up
shove {noun}
I så fall avancerar vi till blossavstånd på full knuff.
In that case, approach to twinkler range at full shove power.
Någon ilsken person knuffar dig och du tänker, " Vad händer här? "
Some angry Rotarian shoves you and you think, " What's happening here? "

Synonyms (Swedish) for "knuff":

knuff

Context sentences for "knuff" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDen kommer att ge en uppmuntrande knuff framåt för det arbete som fortfarande återstår.
That will provide encouraging impetus for the work that still lies ahead of us.
SwedishEU behöver en knuff framåt, vi måste öka efterfrågan och uppmuntra till investeringar.
The EU needs to be jump started, we need to stimulate demand and encourage investment.
SwedishDu är inte lätt att bromsa, och du behöver oftast ingen knuff framåt.
Commissioner, you will not be easily held back by anyone and you do not usually need nudging.
SwedishEurons födelse kommer att ge denna marknad en oerhörd knuff framåt, och hela turistindustrin i allmänhet.
The advent of the euro will be a tremendous supply-side fillip to that market, and to tourism in particular.
SwedishJag hoppas att detta stämmer, för det skulle vi mycket väl behöva i detta läge för att ge tillväxten en knuff framåt.
I hope they are right in saying this, as we could all do with a spurt of growth under present circumstances.
SwedishDärför kan EU och en överenskommelse om finansieringsfrågan innebära en rejäl knuff framåt i förhandlingarna.
Therefore, the EU, with an agreement on the issue of financing, could bring us a good deal further on in the negotiations.
SwedishOm ni agerar på EU-nivå med samma energi och beslutsamhet kommer ni att ge Europa samma knuff mot en modernisering.
If you act at European level with the same energy and the same determination, you will also bring this modernisation drive to Europe.
SwedishKvinnor behöver, sådan är verkligheten, ännu en knuff i ryggen. I synnerhet behövs aktiv uppmuntran till kvinnligt företagande.
The truth is that women still need a helping hand, particularly in the form of active encouragement for women entrepreneurs.
SwedishJag hoppas att vi kommer att kunna ge detta förslag en knuff framåt och av vad som redan har sagts här i kväll verkar det bli så.
I hope, and it seems from what has been said here already tonight, that we will all be able to give this proposal a fair wind.
SwedishSå direktivet ger den nödvändiga knuff som behövs för skapandet av energitjänster, eftersom marknaden inte egenhändigt svarat för denna utveckling.
Concerning the issue of one target or individual targets, I am in favour of the general approach of one target.
SwedishJag skulle gärna se att kvinnorna fick en extra knuff i ryggen inom ramen för denna landsbygdspolitik.
I would like to see them given extra help as part of this rural policy.
SwedishDet som behövs är en knuff i en annan riktning, och detta betänkande kommer att ge en stor knuff i rätt riktning.
Social security contributions are often akin to a handout, a humiliation for the recipients, particularly when they are in need through no fault of their own.
SwedishÄven eftersom de krafter vi har kontakt med, de progressiva krafterna, betraktar stödet från Europa som en knuff i ryggen för förändringar.
This is also because the forces we are in touch with, the progressive forces, regard Europe's support as something that will help them on their way to change.
SwedishÄven eftersom de krafter vi har kontakt med, de progressiva krafterna, betraktar stödet från Europa som en knuff i ryggen för förändringar.
This is also because the forces we are in touch with, the progressive forces, regard Europe' s support as something that will help them on their way to change.
SwedishDet är tydligt att dessa samtal förtjänar en knuff i ryggen, men herr rådsordförande, ni gör mig lite besviken med ert mycket diplomatiska språkbruk.
It is clear that these talks deserve a helping hand, but Mr President of the Council, I am a little disappointed with your very diplomatic use of language.
SwedishDärför hoppas Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen att den här resolutionen inte försvinner in i tystnaden och att den verkligen få innebära den knuff som behövs.
That is why the Group of the Greens/Free European Alliance hopes that this resolution will not be swept under the carpet but may signify the necessary step forward.
SwedishDärför hoppas Gruppen De gröna / Europeiska fria alliansen att den här resolutionen inte försvinner in i tystnaden och att den verkligen få innebära den knuff som behövs.
That is why the Group of the Greens/ Free European Alliance hopes that this resolution will not be swept under the carpet but may signify the necessary step forward.
SwedishSlutligen, Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att inta ett självsäkert förhållningssätt, och jag hoppas att den också skall se det som en knuff i ryggen.
Finally, the European Parliament is asking the European Commission to adopt an assertive stance, and I hope that the latter will interpret this as a shot in the arm.