"komma ut" English translation

SV

"komma ut" in English

SV komma ut
volume_up
{verb}

Hon sa en gång att det är ett hjältedåd att komma ut och förklara sin sexualitet.
She once said that to come out and declare your sexuality is to be a hero.
De utvecklade länderna börjar nu komma ut ur krisen.
However, developed countries are beginning to come out of the crisis.
Medborgarna och Europaparlamentet uppmanar rådet att komma ut i det fria.
The citizens and the European Parliament are asking the Council to come out into the open.
Jag var så redo att komma ut...... så redo att smaka havet.
I was so ready to get out... so ready to taste that ocean...
Nu öppnas äntligen dörren för dem och de kan komma ut.
Now, finally, the door will open for them to get out.
För att komma ut, måste ni ta den vänstra tunneln.
To get out, you must take the left tunnel.
komma ut (also: cirkulera, sprida sig)
volume_up
to get about {vb} [Brit.]

Similar translations for "komma ut" in English

komma noun
English
komma verb
ut adjective
English
ut adverb
ut- adjective
English
UT noun
English

Context sentences for "komma ut" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKommissionens meddelande i denna fråga förväntas komma ut i början av 2007.
The Commission communication on this issue is expected at the start of 2007.
SwedishMänniskorna vill komma ut ur denna situation och kräver att få skydd mot sin atomångest.
People want to escape this situation and ask for protection from nuclear fear.
SwedishHan sa att dom hade problem i sängen...... och det visar sig problemet var att komma ut.
He said they had problems in bed...... and it turns out the problem was getting out.
SwedishVi måste härifrån få rådet - jag upprepar det - att komma ut ur sin labyrint.
From here on - I repeat - we must ensure that the Council finds it way out of its labyrinth.
SwedishJag började reagera. men så försökte jag komma ihåg att gå ut på balkongen.
I started reacting, but then I tried to remember to go to the balcony.
SwedishDessa måste helt klart komma ut på marknaden möjliga att identifiera som sådana.
These should be clearly recognisable as such when they are sold.
SwedishFörenade kungariket har målat in sig i ett hörn och har ingen aning om hur det ska komma ut.
It is encouraging that the resolution addresses these aspects of development policy.
SwedishDet behövs två år för att en substans skall komma ut i katalogen över förbjudna substanser.
It takes two years for a substance to be entered on the list of proscribed substances.
SwedishFörenade kungariket har målat in sig i ett hörn och har ingen aning om hur det ska komma ut.
The United Kingdom has dug itself into a hole and has no idea how to extricate itself.
SwedishVi behöver ökad medvetenhet, en komma-ut kampanj för USAs ateister.
We need a consciousness-raising, coming-out campaign for American atheists.
SwedishOm en produkt inte är säker ska den inte komma ut på marknaden och ska inte saluföras.
If a product is not safe, it should not be brought onto the market, it should not be marketed.
SwedishAnnars blir vi tvungna att komma tillbaka hit, år ut och år in, för att diskutera samma fråga.
Otherwise we will need to come back here, year in year out, to discuss the same issue.
SwedishNi vet att europeiska filmer har svårt att komma ut i världen, trots alla våra ansträngningar.
You know that European films do not travel well, despite all our efforts.
SwedishVi måste i dag fråga oss själva hur den transatlantiska marknaden kan komma att se ut 2020.
We need to ask ourselves today what the transatlantic market place should look like in 2020.
SwedishVarför skapa sådana reservlager med djur som aldrig skall komma ut på marknaden?"
Why so many animals stored without ever getting to market?' what will he reply?
SwedishTill och med reaktortankar kan komma att bytas ut i framtiden.
We are waiting for the Commission to issue a new proposal for a directive on the matter.
SwedishVi kan alla komma ut ur den här krisen i bättre form än när krisen började.
We have every chance of coming out of this crisis in better condition than we were in when it started.
SwedishVi måste komma ut ur denna kris med en aktiv tillväxtpolitik.
We must emerge from this crisis with an active growth policy in place.
SwedishDessförinnan gäller det för Europol att komma i gång fullt ut med det mandat som organisationen redan har.
Hitherto, it has been a question of Europol exploiting its current mandate to the full.
SwedishFörst i dag börjar vi komma ut ur denna oförsvarliga dvala.
Finally today we are coming out of this unjustifiable hibernation.