"kommando" English translation

SV

"kommando" in English

EN
volume_up
kommando {comm. gen.}
EN
SV

kommando {neuter}

volume_up
Du avmarkerar en tabell genom att klicka på dess flik igen, samtidigt som du håller ner Kommando Ctrl -tangenten.
In order to undo the selection of a sheet, click its sheet tab again whilst pressing the (Command) (Ctrl) -key.
För att ändra placeringen i diagrammet använder du ett kommando på snabbmenyn till en dataserie resp. under Format - Placering.
To change the arrangement in the chart, use a command in the context menu of a data series or choose Format - Order.
Med det här kommandot byter du ordning på objekt.
With this command, the order of objects is reversed.

Synonyms (Swedish) for "kommando":

kommando

Context sentences for "kommando" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNär detta kommando är aktivt visas inte de färger som har angetts i dokumentet.
If this function is active, colors you define in the document will not be displayed.
SwedishMed detta kommando sänks den markerade texten, eller det ord där markören står, ned.
Lowers the selected text or word in which the cursor is currently positioned.
SwedishVi behöver en övergripande revideringsplan, och för detta måste rådet ta direkt kommando.
We need a general review plan, of which the Council must be directly in charge.
SwedishMed detta kommando ger du det aktuella stycket ett radavstånd på en och en halv rad (1,5).
Sets the line spacing for the current paragraph to 1.5 lines.
SwedishMed detta kommando ger du det aktuella stycket ett enkelt radavstånd.
Applies single line spacing to the current paragraph.
SwedishMan kan inte ens lära en gorilla att säga "Ah" på kommando.
You can't even train a gorilla to say "Ah" on request.
SwedishI SQL motsvarar detta kommando predikatet DISTINCT.
You have various possibilities to run functions in queries.
SwedishMed detta kommando raderar du datapilottabellen.
Click here to delete the DataPilot table.
SwedishPå talibanchefen Mohammad Omars kommando totalförstördes de båda världsberömda Buddastatyerna i Bamiyan, trots internationella protester.
On the orders of Taliban chief Mohammad Omar, the two world-famous Bamiyan Buddha statues have been completely destroyed regardless of all international protests.
SwedishOm du vill kunna se flersiffriga bråk som " 1 / 10", måste du ställa om cellformatet till visningen flersiffriga bråk (snabbmeny till cellen, kommando Formatera celler).
If you want to see multidigit fractions such as " 1/10 ", you must change the cell format to the multidigit fraction view (Context menu of the Cell, choose Format cells).