"kommatecken" English translation

SV

"kommatecken" in English

EN

SV kommatecken
volume_up
{neuter}

kommatecken (also: komma)
volume_up
comma {noun}
Inte en enda av parlamentets ändringar har införlivats, inte ens ett kommatecken.
There is not a single alteration by Parliament, even so much as a comma.
Parlamentet tvingades kämpa för varenda litet ord och kommatecken.
Parliament had to fight for each and every single word and comma.
Säljvärdet i koden bör inte innehålla ett valutaprefix ($) eller kommatecken (,).
The sale value in your code shouldn't contain a currency prefix ($) or commas (,).

Context sentences for "kommatecken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSäljvärdet i koden bör inte innehålla ett valutaprefix ($) eller kommatecken (,).
The sale value in your code shouldn't contain a currency prefix ($) or commas (,).
SwedishVälj det här alternativet om datafälten är separerade med kommatecken.
Select this option if data fields are separated by commas.
SwedishAnvänd kommatecken till att separera flera ord eller fraser.
Use commas to separate multiple words or phrases.
SwedishMan kan bara fila på och flytta kommatecken.
All we can do is sit around counting paper clips and spend our time in petty administrative tasks.
SwedishAnvänd kommatecken (,) till att separera flera adresser.
SwedishHon önskade att texten i stadgan inte skulle ändras ens med ett kommatecken och att det skulle vara konventet som i sista hand avgör.
She has said that the text of the Charter should not be altered one jot and that the Convention should have the final say on it.
SwedishVi är tydligen bara inställda på att rätta kommatecken i förslag till direktiv hellre än att prägla den verkliga politiska dagordningen.
It indicates that we are only prepared to rearrange commas in the proposed directive, instead of shaping the real political agenda.
SwedishOm Du markerar den här rutan, visas inte posterna i förteckningen på var sin rad utan efter varandra, separerade med kommatecken.
Activate this field if the entries in the index are to appear one after the other in the same line, separated by commas and not as one entry per line.
SwedishOm Du vill visa ett bestämt antal siffror (0 eller #) till höger och vänster om decimaltecknet infogar Du ett decimaltecken (i Sverige ett kommatecken) i talformatet.
To display a certain number of digits (0 or #) to the left and right of the decimal separator (period), insert the separator in the number format.
SwedishI början av denna första debatt kan jag bara säga att kommissionen gör mycket klokt i att noga studera alla punkter och kommatecken i resolutionerna, den här gången menar parlamentet nämligen allvar.
All I can say at the beginning of this first debate is that the Commission would do well to go through the resolutions with a fine tooth comb, because this time Parliament is serious.